[Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Tìm hiểu Nguyên lý và Nền tảng

Kiểm tra tương tự

Bài giảng lễ giỗ ba năm cha Adolfo Nicolás, S.J.

  Khi chúng ta tưởng nhớ cha Adolfo Nicolás nhân dịp lễ giỗ ba năm, …

Bi kịch của những cảnh đời, trong Mầu nhiệm cuộc đời

…khi hai ông bà đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *