Có ánh mắt

 

Có ánh mắt làm Baraba ngần ngại,

Chân bước đi mà lòng chẳng tự do,

Có Chúa chết thay, đáng phải reo hò,

Nhưng sao thế, phải chăng lòng bối rối?

 

Có ánh mắt là Philatô chần chừ,
Cứ phân vân: đâu là sự thật?

Dẫu rửa tay, không màng về cái chết,

Nhưng phải chăng lòng đã dứt phân vân?

 

Có ánh mắt làm Maria thổn thức,

Tựa lưỡi gươm đâm thấu tim thôi.

Con lớn khôn, tuy ngã vẫn bồi hồi,

Lòng đau thắt, ôi con yêu của mẹ.

 

Có ánh mắt làm Hêrôđê sửng sốt,
Dẫu hỏi tra mà chẳng thấy trả lời,
Cố vặn lời, mà Chúa vẫn im hơi,
Ôi sao thế! Phải chăng mình không đáng?

 

Có ánh mắt làm Mađalêna bật khóc,

Nước mắt thương Thầy, nước mắt tri ân,

Bởi công ơn xin ghi đến muôn phần,

Cũng không đủ trả ơn Thầy bố thí.

 

Có ánh mắt làm Gioan nín lặng,

Phút hồi tâm, để ghi nhớ ơn Thầy.

Nhớ phút sum vầy, đây phút chia tay,

Mong đến lúc gặp Thầy như đã hứa.

 

Có ánh mắt làm đội trưởng thảng thốt:

“Thật đây là Con Thiên Chúa tối cao.”

Ngắm say sưa nguồn máu nước tuôn trào,

Phải chăng đây là cách Ngài cứu độ?

 

Có ánh mắt đã làm con say mến,

Hiền dịu, nhân từ, nhỏ nhẹ, thiết tha.
Đã đưa con về từ nẻo gian tà,

Và đã chết cho con được vui sống.

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Phỏng vấn mẹ Chân phước Carlo Acutis – Kỳ 2: Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ Công giáo

“Cha mẹ phải là những giáo lý viên đầu tiên. Họ nên đọc những câu …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *