Cùng Chúa tiến về Emmaus: Thứ Ba sau Chúa Nhật Mùa Chay 1

Cùng Chúa Tiến về Emmaus

Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021

với tinh thần của thánh Edith Stein.

 

7. Thứ Ba sau Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay.

 

  • Lời Thánh Edith Stein

“Đối với những người nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, thú tội với lòng ăn năn và khao khát được cứu độ, thì Đức Ki-tô đưa tay ra nhưng Người đòi họ đi theo Người không điều kiện và từ bỏ mọi sự chống lại Chúa Thánh Thần”.

 

  • Lời Chúa

 

“Lạy Chúa, đường lối Chúa
tất cả là yêu thương và thành tín
đối với ai giữ giao ước của Ngài” (Tv 24,10).

 

  • Suy niệm.

 

Mùa Chay là mùa sám hối và ăn ăn, để trở về với Chúa và sống động lại giao ước tình yêu giữa Chúa và con người.

Khi mỗi phận người sám hối, thì Chúa rất mừng vui, và cả triều thần thiên quốc cũng mừng vui, vì mỗi người rất quan trọng đối với Chúa.

 

Vì thế, với những ai thật tâm sám hối, như thánh Edith Stein nói, Chúa Ki-tô đưa tay ra nắm lấy họ, dẫn họ trở về và bước đi bên Chúa. Thật trìu mến biết bao!

Nhưng tình yêu không chỉ có trìu mến nhẹ nhàng, mà tình yêu cũng rất quyết liệt với đòi hỏi. Vâng, “Chúa đòi người trở về đi theo Chúa không điều kiện và từ bỏ mọi sự chống lại Chúa Thánh Thần”.

 

Theo Chúa là đủ rồi, còn đòi điều kiện gì nữa? Nếu có đòi điều kiện, thì chỉ là “xin cho con đừng bao giờ xa lìa Chúa, xin cho con được Chúa nắm tay luôn mãi, xin Chúa đừng bỏ tay con ra và phần con, con không bao giờ bỏ tay Chúa ra đâu”.

 

Không bao giờ từ bỏ Chúa, nhưng người sám hối trở về cần quyết tâm từ bỏ mọi sự không tương hợp với Chúa Thánh Thần. Đó là những điều gì vậy? Thánh Phao-lô chỉ cho chúng ta thấy. Đó là những việc do tính xác thịt gây ra, và chúng ta nên từ bỏ: “Đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Gl 5,19-21).

 

Lạy Chúa, “Lạy Chúa, đường lối Chúa, tất cả là yêu thương và thành tín, xin giúp con biết lắc đầu với mọi điều thuộc tính xác thịt, để mặc lấy các hoa trái Chúa Thánh Thần ban tặng. Amen.”

 

  • Tâm Tình thiêng liêng và lời cầu nguyện cuối ngày của Bạn

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Đến bất cứ …

Chúng ta muốn Thiên Chúa kiểu như thế nào?

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tương ứng với những khao khát sâu thẳm nhất của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *