Cùng Chúa tiến về Emmaus: Thứ Bảy sau Chúa Nhật Mùa Chay 1

Cùng Chúa Tiến về Emmaus

Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021

với tinh thần của thánh Edith Stein.

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

11. Thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay.

 

  • Lời Thánh Edith Stein

Thiên Chúa dẫn con người để trở thành thật sự là người. Ai đặt cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, chắc chắn rằng người đó sẽ hoàn toàn là chính mình, nghĩa là sẽ trở thành người đã được Chúa tạo dựng cách riêng”.

  • Lời Chúa

 

“Vậy các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

 

  • Suy niệm.

 

“Con người không nhất thiết đã là người”. Câu nói “trêu trọc và gây khó chịu” của một triết gia giúp cho chúng ta biết mở ra và ý thức hơn. Được Chúa cho sinh vào đời là người nhưng vẫn luôn ở trên đường để “trở nên người thật”.

 

Nhưng làm sao để có thể trở nên người thật?

Riêng mình tôi, tôi có thể trở nên người thật không?

“Riêng mình tôi” thì chẳng làm nên trò trống gì cả!

 

May thay, thánh Edith Stein với kinh nghiệm của ngài đã chia sẻ: “Thiên Chúa dẫn con người để trở thành thật sự là người”. Có Chúa dẫn đi đó, nên đừng “bỏ lỡ cơ hội” nhé.

Trong Thánh Kinh có lời của một tiên tri nhắc nhớ rằng, khi Chúa còn cho gặp, thì hãy chụp ngay cơ hội. Đưa tay ra để Chúa nắm hay tự mình nắm chặt tay của Chúa đều được cả.

Rồi tự nhiên sẽ là “lúc con nắm tay Chúa, lúc Chúa nắm tay con”.

 

Ai đặt “cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, chắc chắn rằng người đó sẽ hoàn toàn là chính mình, nghĩa là sẽ trở thành người đã được Chúa tạo dựng cách riêng”.

Nhìn lại đời mình, chúng ta tự chất vấn nhé: “Tôi đang nắm tay ai vậy? Tôi đang đặt cuộc đời mình vào bàn tay của ai vậy?”

 

Chúng ta để hai câu hỏi này đi với mình trong ngày.

Cũng trong ngày sống, thật đẹp nếu tâm tình đơn sơ này vang lên trong cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi, xin cho con biết đặt cuộc đời con trong bàn tay Chúa.

Xin cho con được nắm tay Chúa và xin Chúa nắm lấy tay con”.

Tay trong tay với Chúa là hành trình trở nên người thật.

Tay trong tay với Chúa người Ki-tô hữu chắc chắn trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

  • Tâm Tình thiêng liêng và lời cầu nguyện cuối ngày của Bạn

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *