Cura Personalis: Chăm sóc toàn diện con người

Cura Personalis – tiếng LaTinh có nghĩa là chăm sóc toàn diện con người – là trọng tâm của môn sư phạm theo linh đạo INhã. Mục đích của phương thức giáo dục này là giúp chúng ta biết cách nhận ra nhu cầu của người khác và giúp họ phát triển một cách trọn vẹn.

Chúng ta đã biết trong cách lắng nghe chăm chú và tích cực (active listening) ta hoàn toàn để tâm lắng nghe và khéo léo khuyến khích để giúp người nói diễn tả một cách trọn vẹn tất cả những gì người đó muốn nói, để đi đến những kết luận tích cực.

Nhưng Cura Personalis còn đi một bước xa hơn nữa, nó đòi hỏi ta:

1. tìm hiểu người đó một cách cặn kẽ về mọi phương diện: người đó có những nhu cầu gì, những khả năng đặc biệt cũng như những nhược điểm nào? đang có những khó khăn hoặc những ao ước gì cho cuộc sống? …

2. để có thể giúp người đó liên kết mật thiết với Thiên Chúa.

Như thế, nói đến Cura Personalis là nói đến động lực thúc đẩy tôi muốn chú tâm và chăm sóc cho tha nhân như chính Thiên Chúa muốn để ý và chăm sóc cho họ.

Sống với tâm niệm Cura Personalis là sống cho người khác, với sự tôn trọng và qúy mến. Nó đòi hỏi ta hiện diện với họ một cách trọn vẹn ngay trong giây phút hiện tại; phải cởi mở, thành thật và đầy tin tưởng để tình thân có thể triển nở; và phải biết khéo léo khuyến khích để họ liên hệ mật thiết hơn với Thiên Chúa.

Mặt khác, Cura Personalis cũng đòi hỏi tôi phải biết chăm sóc cho chính bản thân mình nữa. Tôi không thể phục vụ người khác nếu tôi không biết tự lo cho chính mình. Chính tôi cũng phải nhận thức những khả năng cũng như những nhược điểm của mình. Chính tôi cũng phải lớn lên trong liên hệ với Thiên Chúa để có thể giúp người khác đến với Thiên Chúa.

Nguồn: http://www.donghanh.org/main/photo/2006%20DB%20Cura%20Personalis/cp_dinh_nghia.htm

Kiểm tra tương tự

Vọng .. Ai đợi Ai?

Mình cảm ơn Cha Sơn, Hồng Ân, thầy và các Sơ đã tổ chức một …

Nền thần học bình dân

Một tin vui cho hầu hết giáo dân liên quan đến vấn đề thần học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *