Đổi Thay

Con biết rằng con phải đổi thay
Đâu thể kỳ khôi mãi thế này
Tình Chúa trên con tràn lai láng
Con lại bợn nhơ kiếp tội đày…

Đã hứa rằng con sẽ đổi thay
Đâu thể tội khiên mãi thế này
Bùn nhơ càng lún càng nhơ nhớp
Sao lại ngập chìm say quá say…

Phải quyết rằng con sẽ đổi thay
Đâu thể dây dưa mãi thế này
Con sẽ đứng lên, và con sẽ…
Làm lại cuộc đời mới từ đây!

Như người mê mải ôm bóng mây
Miên man trong kiếp phận tù đày
Tan mơ lại lạc chìm mộng mị
Tù đọng vũng đời con loay hoay

Cứ tưởng rằng con sẽ đổi thay
Tự tay con rửa sạch tội đày
Bao lần đứng lên rồi ngã xuống
Bao lần thảm bại đến chua cay

Lạy Chúa, làm sao con đổi thay
Quanh con bóng tối vẫn phủ dày
Mưu chước ba thù giăng khắp lối
Mình con chìm ngợp giữa trùng vây

Bụi đất hư hao, ngày lại ngày…
Đời qua như gió thoảng mây bay
Con biết con cần ơn cứu độ
Lạy Ngài, xin thương xót ra tay

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *