Đã có lúc…

 

(Phút xét mình)

 

Đã có lúc con lơ là trước Chúa,

Chẳng quan tâm Người mong muốn thế nào,

Mặc Ý Người muốn thể hiện ra sao,

Đời cứ thế, mãi trôi trong vô nghĩa.

 

Đã có lúc cố tình thách thức Chúa,

Thử mà xem Chúa để ý thế nào?

Tội tày đình cũng đâu ngại cao rao,

Rồi đấy Chúa! Chúa làm gì mặc Chúa.

 

Đã có lúc con loại trừ Thiên Chúa,

Nỡ vô tình đẩy tim Chúa xa con.

Khi hân hoan, thấy tâm thức vẫn “ngon”,

Nhưng tàn lụi, chốc hao mòn – tan tác.

 

Đã có lúc mặc định rằng Chúa biết,

Thấu bên trong, suốt cả ý bên ngoài,

Nên thiết gì phải thầm thĩ bên tai,
Chúa tự biết, sẽ ban hoài ân phúc.

 

Đã có lúc con thấy mình chui rúc,

Giả điếc làm ngơ, rồi trút cả cho Ngài.

Trễ nải hàng ngày, như cơm bữa lai rai,

Nhưng thực chất con cố tình muốn thế!

 

Đã có lúc kính sợ vì vai vế,

Chúa khác chi vị thánh dữ trên cao,
Chống Chúa đi! Rồi tự khắc thế nào,

Cũng bị phạt trầm luân mình muôn kiếp.

 

Ôi lạy Chúa! Xét mình xong kinh khiếp!

Ngàn lỗi lầm, vạn thiếu sót xin tha,

Kíp thương con, dòng nghịch tử xa nhà,

Rày con biết thân la cà đáng tội.

 

Con xin Chúa đừng xử con quá vội,

Đừng xét hoài những vấp ngã lôi thôi,

Giờ tim con thấy thổn thức, bồi hồi.

Ôi lạy Chúa! Con xin Ngài, lạy Chúa!…

 

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Cách các thánh chữa lành tình bạn bị tổn thương

“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *