[Đặc nét Inhã] Thánh Inhã – Người yêu mến Giáo Hội

Thánh Ignatius Loyola với ĐGH Phaolô III

 

  1. Tính thuộc về Mẹ Giáo Hội

Tháng 11-1538, vì không thể đi Giêrusalem hành hương như đã dự tính, Thánh I-nhã và các bạn đã đến Rôma dâng mình cho Đức Thánh Cha Phaolô III. Cả nhóm đã tự đặt mình dưới quyền điều động của vị Đại Diện Đức Kitô ở trần gian để đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh toàn cầu hơn, nhờ đó mà giúp đỡ các linh hồn hơn, để đáp lại ơn gọi đầu tiên của Thánh I-nhã, là phục vụ Đức Kitô, ơn gọi đã được chuẩn y tại thị kiến La Storta.

 

  1. Niềm tin về sự hiện diện của Chúa nơi các vị chủ chăn

 

Đối với Thánh I-nhã, vì Giáo Hội là Hiền Thê, là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, nên yêu mến Chúa Giêsu và tìm kiếm Thánh ý Chúa được thể hiện qua việc yêu mến, kính trọng và vâng phục các vị đại diện của Ngài nơi trần gian, là tìm kiếm Thánh ý Chúa qua ý muốn của các vị hữu trách trong Giáo Hội.

Khi nói về sự vâng phục của các Giêsu hữu trong Dòng, Thánh I-Nhã nhắc anh em rằng, khi vâng phục, ta không để ý đến người ta vâng phục là ai hay là người thế nào, vì ta không vâng phục con người ấy nhưng vâng phục chính Chúa Kitô hiện diện nơi vị ấy. Đối với các vị chủ chăn trong Giáo Hội cũng thế. Ta vâng phục vị chủ chăn không phải vì vị ấy tốt lành, đạo đức thánh thiện hay khôn ngoan, tài giỏi, nhưng là vâng phục chính Chúa Kitô hiện diện nơi vị ấy. Như vậy, việc vâng phục luôn hàm chứa một cái nhìn đức tin sống động để nhìn thấy Chúa đang hiện diện sống động nơi các vị hữu trách trong Giáo Hội.

Trong sách Linh Thao, Thánh I-nhã còn đưa ra các quy tắc để có cùng cảm nghĩ với Giáo Hội : “sentire cum Ecclesia”. Nhờ đó, ta có thể hiệp nhất và nên một với Chúa Kitô khi cùng sống, cùng suy nghĩ, cùng hoạt động với Giáo Hội một cách hữu hình khi hiệp nhất với các vị chủ chăn trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, qua các quy tắc này, Thánh I-Nhã mời gọi ta quý mến và hoàn toàn quy hướng về Giáo Hội, Mẹ Thánh của chúng ta.

 

  1. Đặt để mọi dự án tông đồ nơi phán quyết của chủ chăn

 

Khi Thánh I-Nhã và các bạn đến dâng mình cho Đức Thánh Cha là để được Giáo Hội sai đi trong các sứ vụ cần thiết, cấp bách nhất và phổ quát nhất nhằm mưu ích cho các linh hồn và làm cho Thiên Chúa được vinh danh hơn. Với tầm nhìn xa thấy rộng cả hoàn vũ, vị Đại Diện Chúa Kitô nơi trần gian sẽ trao những sứ vụ cụ thể để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết nhất của Giáo Hội và gia đình nhân loại. Đây chính là nguồn gốc của lời khấn thứ tư của các thệ sĩ trong Dòng Tên: vâng phục Đức Thánh Cha trong các sứ vụ.

Từ tinh thần ứng trực và sẵn sàng lên đường thi hành sứ vụ được trao qua Đức Thánh Cha, các Giêsu hữu luôn gắn bó với đường hướng mục vụ của Giáo Hội tại địa phương mình sống và phục vụ. Một cách cụ thể, các dự án tông đồ của mỗi Tỉnh Dòng hay cộng đoàn địa phương cũng như từng cá nhân, vừa được chọn theo các ưu tiên tông đố phổ quát của Dòng, vừa tìm cách đáp ứng cách hài hòa những nhu cầu mục vụ cụ thể tại Giáo Hội địa phương theo dường hướng mục vụ chung của các Hội Đồng Giám Mục đề ra.

 

  1. Đón nhận khiếm khuyết của dân Chúa trong Giáo Hội để cố gắng thay đổi họ chứ không loại trừ.

 

Chúa Kitô là Đầu của Hội Thánh. Mọi Kitô hữu chính là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô. Tình yêu gắn bó với Chúa Kitô đưa đến tình yêu nên một với thân mình Ngài là các thành phần tín hữu trong Hội Thánh, là Dân Thiên Chúa. Mọi thành phẩn trong Hội Thánh đều được mời gọi nên thánh theo gương mẫu của Chúa Kitô. Tuy nhiên, trong thân phận yếu hèn của kiếp người, ai cũng cảm nghiệm được sự mong manh và yếu đuối nơi các giới hạn của bản thân mình trên con đường theo Chúa Kitô trong cuộc sống nơi dương thế.

Được sai đi vào thế giới đã bị thương tích vì tội lỗi, mỗi Giêsu hữu cũng nhận ra mình là một tội nhân cần được cứu chuộc, cần được Chúa ban ơn tha thứ tội lỗi, cần cảm nghiệm lòng Chúa thương xót, tuôn trào từ cái chết Thập giá của Chúa Kitô và sự phục sinh vinh hiền của Người. Với trái tim tràn ngập tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì đã được thanh luyện khỏi mọi vét nhơ của tội lỗi, mỗi Giêsu hữu can đảm dấn thân vào thế giới để giúp đỡ anh chị em của mình đón nhận tình yêu cứu độ nơi Đức Giêsu.

Với các ưu tiên tông đồ phổ quát của Dòng hiện nay trên toàn thế giới, anh em Giêsu hữu được sai đi trong sứ vụ dẫn mọi người đến với Thiên Chúa qua Linh thao, sống liên đới với những người nghèo, những người bị bỏ rơi trong thế giới, những người bị chà đạp nhân phầm, trong sứ mạng hòa giải và công bình. Họ đồng hành với người trẻ trong việc kiến tạo một tương lai đầy hy vọng và cộng tác với mọi người trong việc chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta. Ngang qua các sứ vụ ưu tiên này và với một trái tim rộng mở, anh em Giêsu hữu đến với mọi người không trừ ai, để giúp họ được chữa lành các thương tích, được hòa giải với Chúa, với nhau và với mẹ thiên nhiên, để mọi người được sống hạnh phúc với phẩm giá cao quý của mình trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người.

Lm. Tôma Vũ Quang Trung, S.J.

Kiểm tra tương tự

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …

Biết về phân định trong vòng 5 phút

Con người bị chi phối bởi một mớ hỗn độn phức tạp các động cơ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *