Để xem trời giải nghĩa yêu

Hàn mặc Tử ngồi cô đơn ngắm trăng mờ Đalat, để nghe tơ liễu ru trong gió và để xem trời giải nghĩa yêu.

Chúng ta dọc ngang miền Đất Thiên Chúa đã hứa, đã cho cho ông Ápraham và dòng dõi,

đã nhìn chính bầu trời ông đã nhìn,

để xem trời giải nghĩa yêu

đã uống cùng nguồn ông đã uống

để nghe đất giải nghĩa tình.

Thiên Chúa đã yêu ông Ápraham, đã dạy ông ngắm trời và đếm sao: “Hãy ngước mắt lên trời, thử đếm các vì sao: dòng dõi ngươi sẽ như thế đó ”(St 15, 5).

Thiên Chúa đã gọi dòng dõi ấy: “Hời Ítraen, tôi tớ của ta, hỡi Giacóp, kẻ Ta tuyển chọn, dòng dõi Ápraham bạn của Ta,. Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ  tận cùng cõi đất, gọi ngươi từ những miền xa thẳm, và đã nói với ngươi: Ngươi là tôi tớ Ta, Ta đã chọn ngươi, Ta đâu ruồng bỏ.

Đừng sợ hãi : có Ta ở với ngươi.

Đừng nhơn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi,. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu chiến thắng của Ta” (Isaia 41, 8-10).

Thiên Chúa cũng yêu cả chúng ta, giống nòi xa lạ với dòng dõi Ápraham:

16“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một , để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Gioan 3, 16…18)

Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào : Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa

mà tht s chúng ta là con Thiên Chúa.

Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.

2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;

nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.

Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người,

vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy » (1 Gioan 3, 1&2).

 

Chúng ta đã đến Be-lem, đã vào Giêrusalem, để xem Tình giải nghĩa Tình

 

Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này :

Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.

10oTình yêu cốt ở điều này :

không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,

và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. » (1 Gioan 4, 9…10)

« Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì :

đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. » (1 Gioan 3,16)

 

Tình cho không biếu không, nhưng tình chẳng muốn đơn phương

 

« Ta muốn tình yêu  ch không cn hy l, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. » (Hôsê 6,6)

« Nghe đây, hỡi Ítraen ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất . 5Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em) . 6Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải  ghi tạc vào lòng » (Đệ nhị Luật, 6,4)

Để nghe yêu dạy tình và để xem tình dạy ta yêu

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy  và li trong tình thương ca Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12“Đây là  điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã  hy sinh tính mạng vì bạn hữu  ca mình. » (Gioan 15, 9…13)

7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.

8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu m.

9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này :

Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.

10Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,

nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

11Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

12Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ n.Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. (1 Gioan 4,7…12)

 « Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.,Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

17Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được ?

18Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm “ (1Gioan 3, 16…18).

 

Chúng ta đã một lần tới đây, đã bay cao trên bầu trời này, đã xem vùng đất này, đã nhìn những con phố này, đã thấy những di tích này,

đã xem đất trời của Thiên Chúa giải nghĩa Tình,

đã nghe Con Thiên Chúa dạy Yêu.

.Chúng ta ra về sống cho mọi người xem:

 ĐẠO của chúng ta là ĐẠO YÊU NHAU, như tổ tiên chúng ta 400 năm trước, khi mới nghe được Tin Mừng: “Giáo hữu ở đây có độ một ngàn. : Những người chung quanh chưa biết tên Đạo mới này là gì, nhưng thấy cách họ yêu thương nhau thì gọi họ là những người theo ĐẠO YÊU NHAU ”                                                           .(Thư cha Gaspar d’’Amaral S.J.. viết từ Thăng Long ngày 31/12/16310)

Vì Chúa đã dạy : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Gioan 13, 35)..

Giêrusalem, ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 2019

Linh mục Giuse Nguyễn công Đoan SJ

Kiểm tra tương tự

Tư duy phản biện trong tiến trình hiệp hành

Có người hỏi tôi: “Tư duy phản biện trong cộng đoàn Công giáo tốt hay …

Vết thương lòng

Sáng nay, nó tới nhà dòng để gia nhập Đệ tử viện. Mọi con mắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *