Đôi Chân…

Từ chập chững bước vào đời
Đôi chân mang cả phận người long đong
Đôi chân lướt giữa bụi hồng
Đôi chân bước giữa bập bồng trùng khơi

Từ chập chững giữa đất trời
Đôi chân mang cả mộng đời cao xa
Đi trên hoa gấm lụa là
Đi về chếch choáng phồn hoa thị thành

Đôi chây quày quả nhanh nhanh
Đôi chân chạy chọt quanh quanh chợ đời
Đôi chân thoăn thoắt không ngơi
Đôi chân luồn lách một thời đảo điên

Chiều về
Tàn cuộc du miên…
Trậm trầy trậm trật bước nghiêng rã rời

Đôi chân bập bỗng chơi vơi
Đôi chân gầy guộc tả tơi cạn cùng
Đôi chân mệt mỏi run run
Đôi chân quỵ giữa chập chùng đa đoan

Đường trần như vẫn dở dang
Về đâu… 
khi bóng nắng vàng nhợt phai?

Khi con còn bước đi hoài
Con tìm con giữa miệt mài trần gian
Khi con mê mải rong hoang
Con lạc con giữa ngút ngàn trời mê

Khi con rệu rã ê chề
Ngài gặp con giữa tái tê đường trần
Khi con mòn mỏi đôi chân
Ngài yêu thương
cúi xuống
nâng con về…

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *