Dòng Tên Việt Nam: Thường huấn 2015

0-TINH-DONG-2015

Từ ngày 22-24/07 vừa qua, anh em Dòng Tên đang phục vụ khắp mọi miền đất nước và một số sứ mạng quốc tế đã quy tụ tại hội trường Học viện Dòng Tên – Thủ Đức để tham dự 3 ngày thường huấn với chủ đề: “Huấn luyện một con tim biết phân định – Phút Hồi Tâm.”

Đề tài năm nay được gợi hứng từ tác phẩm Hearts Burning (Con tim bừng cháy) của linh mục Ramon Bautista, SJ. Cha Bautista nguyên là giáo tập của Tỉnh Dòng Philippines. Ngài làm giáo tập khoảng 13 năm (2000-2013), sau đó làm phụ tá giáo tập Năm Ba cho đến nay. Ngài có bằng tiến sĩ về Linh Đạo tại trường Heythrop bên Anh. Trước đó ngài lấy bằng STL tại Trường thần học Dòng Tên ở Berkely, Hoa Kỳ và bằng MA về linh đạo tại LST Manila.

Cuốn sách của cha Bautista nghiên cứu về một phương pháp cầu nguyện của thánh Inhaxio được gọi là phút hồi tâm – xét mình chung (general examen). Cách cụ thể, đây là một nghiên cứu về phút hồi tâm xét như một phương thế huấn luyện đích thực theo thánh Inhaxio để huấn luyện một tình yêu có phân định.

Khóa thường huấn năm nay do Ban Linh đạo Tỉnh Dòng chủ trì. Các đề tài trong khóa thường huấn này lần lượt là:

  • Giới thiệu đề tài, nội dung thường huấn: Huấn luyện một con tim biết phân định: Cha JB Nguyễn Trung Kiên, SJ
  • Lý tưởng Linh đạo tông đồ của thánh Inhaxiô: Cha Tôma Vũ Quang Trung, SJ
  • Phút Hồi tâm trong bối cảnh Linh đạo thánh Inhaxiô: Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ
  • Phương pháp thực hành Phút Hồi tâm: Cha Phêrô Ngô Phan Đình Phục, SJ
  • Phút hồi tâm và việc phân định theo thánh Inhaxiô: Cha Giuse Trần Sỹ Nghị, SJ
  • Kết luận – thực hành: Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, SJ

Sau các bài thuyết trình là phần thảo luận nhóm dựa theo những câu hỏi mà thuyết trình viên đưa ra. Sau đó, đại diện các nhóm lên báo cáo về nội dung thảo luận của nhóm mình.

HÌNH ẢNH

Chỉnh Trần, SJ

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *