Dòng Tên Việt Nam từ năm 1957 đến nay

TinhdongPhanxicoXavie

Trước 25/12/1957 Trung Hoa Lục Địa là vùng truyền giáo của nhiều tỉnh Dòng Tên ở châu Âu cũng như ở Mỹ.

Khi Mao Trạch Đông đánh đuổi Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan (1949), và trục xuất tu sĩ ngoại quốc, một số tu sĩ Dòng Tên rời Trung Hoa Lục Địa, vào Đài Loan, Thái Lan (1954), Việt Nam (1957), Phi.

Theo Kỷ Yếu Mừng 50 Năm Dòng Tên Trở Lại Việt Nam, các tu sĩ Dòng Tên đến Sài Gòn vào tháng 4/1957. Theo Sắc Lệnh thiết lập Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, SJ đã có nhà đầu tiên tại Việt Nam ngày 31/05/1957.

Ngày 25/12/1957 Cha Bề Trên Cả JB Janssens ký sắc lệnh thiết lập tỉnh dòng Viễn Đông (Far East Province[1]). Tỉnh Dòng Viễn Đông gồm các lãnh thổ Trung Hoa Lục Địa, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam.

Hồng Kông và Macau lúc đó (1957) không thuộc tỉnh Dòng Viễn Đông, nhưng vẫn là vùng truyền giáo của tỉnh Dòng Ái Nhĩ Lan (Irish Province). Hồng Kông và Macau trở thành phụ tỉnh[2] độc lập vào tháng 12/1966.

Ngày 15.08.1966 cha Bề Trên Cả Arrupe thiết lập miền Việt Nam- Thái Lan trong tỉnh Viễn Đông.

Năm 1970 Tỉnh dòng Viễn Đông đổi tên thành tỉnh dòng Trung Hoa.

Ngày 21/10/1970 cha Bề Trên Cả Arrupe ký sắc lệnh lập miền Thái Lan, tách khỏi miền Việt Nam, thuộc tỉnh dòng Trung Hoa.

Ngày 20/03/1991 cha Bề Trên Cả Kolvenback ký sắc lệnh tái cấu trúc tỉnh Dòng Trung Hoa:

  • sát nhập phụ tỉnh HongKong Macau vào tỉnh Trung Hoa.
  • Miền Thái Lan (vẫn là miền nhưng) thuộc tỉnh dòng Inđônêsia.
  • Miền Malaysia Singapore (vẫn là miền nhưng) thuộc tỉnh dòng Indonesia (trước là miền thuộc phụ tỉnh HongKong Macau).
  • Miền Việt Nam thành miền độc lập. Lúc này Miền Việt Nam có khoảng 40 thành viên.
  • Sắc lệnh này có hiệu lực vào ngày 22/04/1991.

Ngày 14/07/2007, sau 50 năm trở lại Việt Nam, Dòng Tên Việt Nam thành tỉnh dòng (sắc lệnh do cha Bề Trên Cả Kolvenbach ký ngày 29/06/2007). Lúc này tỉnh Dòng Việt Nam có 127 tu sĩ gồm 40 linh mục, 44 học viên, 20 tu huynh, 01 tập sinh linh mục, 19 tập sinh học viên, 01 tập sinh chưa xác định bậc, 02 tập sinh tu huynh.

Ngày 01/06/2013, tỉnh Dòng Việt Nam có 197 thành viên gồm 01 giám mục, 46 linh mục, 99 học viên, 18 tu huynh, 31 tập sinh học viên, 01 tập sinh chưa xác định bậc, 01 tập sinh tu huynh.

Nhà cộng đoàn Dòng Tên đầu tiên ở Việt Nam là thành phần của tỉnh mới: tỉnh Viễn Đông (Far East Province, Extremis Orientis Provincia) vào ngày 25/12/1957.

Nhà cộng đoàn Dòng Tên đầu tiên ở VN thời thứ hai (sau khi được tái lập) là nhà cộng đoàn Thánh Inhã (trung tâm Đắc Lộ) năm 1957. Cộng đoàn thứ hai là cộng đoàn Khiết Tâm Đức Mẹ (Immaculati Cordis BVM) ở GHH Đà Lạt năm 1958. Tập viện Thánh Tâm (Cordis Iesu) năm 1960


[1] Kỷ Yếu Mừng 50 Năm Dòng Tên, trang 60.

After the Chinese Revolution of 1949, many of foreign Jesuits who had been in China were sent to work in Taiwan, and there they were… eventually incorporated into a “Far Eastern Province” which embraced regions and houses in Taiwan, the Philippines Islands, Vietnam and Thailand, …. (Thomas F Ryan, Jesuits in China, Taiwan: Quangchi Cultural Group: 2007, p 131).

[2] 1966   Hongkong became an independent Vice Province from Irish Province (Dec 1966) (Thomas F Ryan, Jesuits in China, Taiwan: Quangchi Cultural Group: 2007, p 133).

Kiểm tra tương tự

Dòng Tên đánh dấu 400 năm tại Việt Nam

Hơn 3.000 người cùng với 210 tu sĩ Dòng Tên ở thành phố Hồ Chí …

Giới thiệu biến cố 400 năm Dòng Tên đến Việt Nam

BÀI GIỚI THIỆU KỶ NIỆM BIẾN CỐ 400 NĂM DÒNG TÊN ĐẾN VIỆT NAM Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *