Đức Maria có phải là Mẹ Thiên Chúa?

 

ĐỨC MARIA CÓ PHẢI LÀ MẸ THIÊN CHÚA?

ĐỨC MARIA CÓ PHẢI LÀ MẸ THIÊN CHÚA?Vào thế kỷ thứ 5, Giáo Hội Công Giáo đã định tín rằng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa,tiếng Hy Lạp gọi là theotokos, có nghĩa “Người cưu mang Thiên Chúa.” Điều này không có nghĩa rằng Đức Maria đã tác sinh Ba Ngôi Thiên Chúa hay Đức Mẹ hiện hữu trước Chúa Giê-su từ đời đời. Điều này đơn giản có nghĩa là, vì Đức Giê-su vừa là Thiên Chúa vừa là con người, và Đức Maria là Mẹ của Đấng thần-nhân ấy, nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.Có người cho rằng Đức Maria chỉ là mẹ của phần nhân tính nơiĐức Giê-su, và vì thế ngài không phải là mẹ của Thiên Chúa, và trong thực tế Đức Maria đã không trao thiên tính cho Đức Giê-su, đây vẫn không phải là yếu tố xác định thế nào là một người mẹ.Một người là mẹ khi người đó cưu mang và sinh ra một con người chứ không phải bản tính của người đó.Một người phụ nữ không thể sinh ra một “nhân tính” tách biệt khỏi một con người, cũng như việc họ không thể nhìn thấy màu đỏ tách biệt khỏi vật thể màu đỏ. Một phụ nữ chỉ trở thành mẹ trong khoảnh khắc một con người với nhân tính được thành hình trong cung lòng của họ.Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ Đấng thần-nhân, là Đức Giê-su Ki-tô nhập thể làm người. Cho nên ngài là mẹ của Đấng thần-nhân ấy,hay như Giáo Hội xác tín, ngài là Mẹ Thiên Chúa.Một số người lại cho rằng Thiên Chúa không có mẹ. Vì Ngài hằng hữu, nhưng điều đó cũng giống như việc nói rằng Chúa không thể chết trên thánh giá vì Ngài hằng hữu. Nếu Thiên Chúa mang lấy nhân tính, Ngài có thể được sinh ra để cứu độ nhân loại và chịu chết để chuộc tội loài người. Thật ra, tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa giúp loại bỏ các lạc giáo như Nghĩa tử thuyết (adoptionism). Cho rằng Đức Giê-su chỉ là một người bình thường đã trở thành Con Thiên Chúa lúc Ngài chịu phép rửa hay khi Ngài sống lại.Tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cũng giúp củng cố niềm tin truyền thống của Ki-tô hữu, rằng Chúa Giê-su là Thiên Chúa thật và là người thật. Vài người Tin Lành không hài lòng với tước hiệu này của Đức Maria, nhưng phần lớn lại ủng hộ. Hai nhà bình luận Tin Lành đương thời làNorm Geisler và Ralph MacKenzie viết rằng, “Có nhiều điểm chung trong giáo huấn về Đức Maria giữa Công Giáo và Tin Lành. Bao gồm việc Mẹ được chúc phúc hơn mọi người nữ, sự trinh thai khi cưu mang Chúa Giê-su là Đấng thần-nhân, và do đó ngài là “Mẹ Thiên Chúa”. Ngay cả Martin Luther, vị cải cách Tin Lành cũng nói về Đức Maria rằng, “Nhân loại đã gồm tóm mọi vinh quang của Đức Maria chỉ trong một tước hiệu: Mẹ Thiên Chúa.”Chuyên mục Catholic Answers, Tôi là Trent Horn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Người đăng: Dòng Tên Việt Nam vào Thứ Ba, 16 Tháng 10, 2018

Vào thế kỷ thứ 5, Giáo Hội Công Giáo đã định tín rằng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa,tiếng Hy Lạp gọi là theotokos, có nghĩa “Người cưu mang Thiên Chúa.” Điều này không có nghĩa rằng Đức Maria đã tác sinh Ba Ngôi Thiên Chúa hay Đức Mẹ hiện hữu trước Chúa Giê-su từ đời đời. Điều này đơn giản có nghĩa là, vì Đức Giê-su vừa là Thiên Chúa vừa là con người, và Đức Maria là Mẹ của Đấng thần-nhân ấy, nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Có người cho rằng Đức Maria chỉ là mẹ của phần nhân tính nơi
Đức Giê-su, và vì thế ngài không phải là mẹ của Thiên Chúa, và trong thực tế Đức Maria đã không trao thiên tính cho Đức Giê-su, đây vẫn không phải là yếu tố xác định thế nào là một người mẹ.
Một người là mẹ khi người đó cưu mang và sinh ra một con người chứ không phải bản tính của người đó.
Một người phụ nữ không thể sinh ra một “nhân tính” tách biệt khỏi một con người, cũng như việc họ không thể nhìn thấy màu đỏ tách biệt khỏi vật thể màu đỏ. Một phụ nữ chỉ trở thành mẹ trong khoảnh khắc một con người với nhân tính được thành hình trong cung lòng của họ.
Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ Đấng thần-nhân, là Đức Giê-su Ki-tô nhập thể làm người. Cho nên ngài là mẹ của Đấng thần-nhân ấy,
hay như Giáo Hội xác tín, ngài là Mẹ Thiên Chúa.
Một số người lại cho rằng Thiên Chúa không có mẹ. Vì Ngài hằng hữu, nhưng điều đó cũng giống như việc nói rằng Chúa không thể chết trên thánh giá vì Ngài hằng hữu. Nếu Thiên Chúa mang lấy nhân tính, Ngài có thể được sinh ra để cứu độ nhân loại và chịu chết để chuộc tội loài người. Thật ra, tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa giúp loại bỏ các lạc giáo như Nghĩa tử thuyết (adoptionism). Cho rằng Đức Giê-su chỉ là một người bình thường đã trở thành Con Thiên Chúa lúc Ngài chịu phép rửa hay khi Ngài sống lại.
Tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cũng giúp củng cố niềm tin truyền thống của Ki-tô hữu, rằng Chúa Giê-su là Thiên Chúa thật và là người thật.
Vài người Tin Lành không hài lòng với tước hiệu này của Đức Maria, nhưng phần lớn lại ủng hộ. Hai nhà bình luận Tin Lành đương thời là
Norm Geisler và Ralph MacKenzie viết rằng, “Có nhiều điểm chung trong giáo huấn về Đức Maria giữa Công Giáo và Tin Lành. Bao gồm việc Mẹ được chúc phúc hơn mọi người nữ, sự trinh thai khi cưu mang Chúa Giê-su là Đấng thần-nhân, và do đó ngài là “Mẹ Thiên Chúa”.
Ngay cả Martin Luther, vị cải cách Tin Lành cũng nói về Đức Maria rằng, “Nhân loại đã gồm tóm mọi vinh quang của Đức Maria
chỉ trong một tước hiệu: Mẹ Thiên Chúa.”
Chuyên mục Catholic Answers, Tôi là Trent Horn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Chuyển ngữ: Nguyễn Danh-https://www.facebook.com/danniel.nguyen.5
 
Hiệu đính: Minh Vương-https://www.facebook.com/josminhvuong
 
Phụ đề: Minh Anh-https://www.facebook.com/SnowFoxSD

Kiểm tra tương tự

Chúng ta muốn Thiên Chúa kiểu như thế nào?

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tương ứng với những khao khát sâu thẳm nhất của …

Những điều mỗi cô gái thực sự nên biết

Vào năm 1916, Margaret Sanger xuất bản cuốn “What Every Girl Should Know” (tạm dịch: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *