Dx3nvOhV4AARCZU

Kiểm tra tương tự

Manna: Đến với Tôi, tin vào Tôi (Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 6, 35-40 (35) Ðức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *