Chúng tôi đã thấy ngôi sao (Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm A)

LỜI CHÚA Mt 2,1-12

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”

9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

SUY NIỆM

Lễ Hiển Linh là lễ Thiên Chúa giới thiệu

Con Một của Ngài cho dân ngoại và cho cả nhân loại.

Như thánh Mác-xi-mô, viện phụ, nhận xét:

“Người tỏ mình ra theo tầm mức lãnh hội của kẻ đón nhận…

Người thích ứng với khả năng tiếp nhận của họ.”

Khi muốn giới thiệu Con của Ngài cho các mục đồng,

những người ít học, đơn sơ, hèn mọn,

Thiên Chúa đã cho một vị thiên sứ đến gặp họ,

để báo tin Đấng Kitô mới được sinh ra,

như trẻ thơ nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-20).

Nhưng Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho mục đồng,

Ngài còn muốn tỏ mình cho dân ngoại,

cho những người giàu có, khôn ngoan, học thức, có địa vị.

Cả những người này cũng có chỗ trong trái tim Thiên Chúa.

 

Lễ Hiển Linh hôm nay, Thiên Chúa giới thiệu Con của Ngài

cho những nhà chiêm tinh thuộc vùng Ba-tư hay Babylon.

Dựa theo lễ vật của họ, hẳn họ phải là người giàu có.

Dựa theo khả năng nhìn bầu trời,

họ phải là những người có kiến thức thiên văn.

Họ có thể là những tư tế hay cố vấn cho nhà vua.

Hơn nữa, họ không phải là người Do-thái.

Thiên Chúa muốn dân ngoại cũng nhận biết Con của Ngài.

 

Nhưng Thiên Chúa tỏ mình bằng những cách khác nhau.

Vì họ chuyên nghiên cứu các vì sao,

nên Thiên Chúa muốn dùng bầu trời mà trò chuyện với họ.

Ngài đã cho xuất hiện một ngôi sao,

không hẳn là sáng rực rỡ, nhưng là ngôi sao rất lạ,

khiến họ bị thu hút mãnh liệt và lôi kéo họ lên đường.

Nhìn ngôi sao lạ xuất hiện, họ tin có một vị Vua mới sinh.

đó là vị Vua Mêsia người Do-thái đang mong đợi,

cũng là vị Vua cho cả thế giới.

Vì thế họ háo hức lên đường đi đến nước Israen,

chỉ mong được gặp và bái yết vị Tân Vương.

Chắc họ đã đi cả ngàn cây số, ngược sông Êu-phrát,

rồi vòng xuống để đến Giêrusalem.

Sau đó theo sự chỉ dẫn của Hêrôđê, họ lại đi Bêlem,

quá vui khi được bái lạy và dâng lễ vật cho Con Trẻ.

Thiên Chúa đã nói với họ qua một ngôi sao,

thì nay lại nói trong một giấc mơ.

Ngài nhắc họ đừng gặp Hêrôđê, nhưng đi đường khác mà về.

 

Thánh Mátthêu đã kể cho người Do-thái thời của ngài

một câu chuyện đẹp và ý nghĩa.

Họ hiểu ngay lời sấm của ông Bilơam đã được ứng nghiệm.

Nhà chiêm tinh ngoại giáo này đã thấy:

“một vì sao xuất hiện từ Giacóp” (Ds 24,17).

Bây giờ vì sao ấy đã xuất hiện rồi.

Vì sao chính là Đức Giêsu, Đấng Mêsia, Vua hoàn vũ.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên chúng ta làm hang đá.

Ngài nhắc chúng ta đặt tượng “Ba Vua” nơi hang đá.

Ở đó cần treo một ngôi sao chỉ đường.

Ta không được quên vai trò của ngôi sao nơi máng cỏ,

bởi lẽ con người hôm nay vẫn cần ánh sao để gặp Chúa.

Đó không hẳn là ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời,

nhưng là “sao mai mọc lên trong tâm hồn anh em” (2 Pr 1,19).

Đức Giêsu đã tự nhận mình là Sao Mai sáng ngời (Kh 22,16).

Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta Sao Mai ấy (Kh 2,28).

Mừng lễ Hiển Linh không thể không nghĩ đến các vì sao,

và ý thức mình chính là một vì sao cần tỏa sáng (Pl 2,15).

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là Ánh sáng thân thương,

Giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm,

Xin Chúa dẫn con đi.

 

Đêm thì tối, đường còn xa,

Xin Chúa dẫn con đi,

Xin giữ bước chân con.

 

Con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi,

Chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi.

 

Chưa bao giờ con như bây giờ,

Cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn dắt.

Con đã quen tự chọn và thấy con đường của mình.

Nhưng giờ đây, xin Chúa dẫn con đi.

 

Thánh John Henry Newman

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Đến bất cứ …

Chúng ta muốn Thiên Chúa kiểu như thế nào?

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tương ứng với những khao khát sâu thẳm nhất của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *