[Đường lối Con tim] Bước 4: Chúa Cha sai con mình xuống để cứu

 

  1. Trích Lời Chúa

“Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?

Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.” (Is 43, 19)

“Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho Pha-ra-ô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu lạ điềm thiêng tại nước Ai-cập. Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập.” (Xh 7,3-4)

“Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.” (Hs 11,3-4)

“Thật vậy, trong Ðức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải.” (2 Cr 5,19)

“Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn.” (Rm 8,26)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” (Ga 3,16)

“Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”  (Lc 19,10)

 

  1. Suy Niệm

Chúa Cha đã không bỏ mặc ta trong thế giới đau khổ này. Ngài đã nói về tình yêu của Ngài rất nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau qua các vị ngôn sứ, và nay, vào thời sau hết này, Ngài đã nói với ta qua Người Con bằng xương bằng thịt là Chúa Giê-su. Trong Người, Chúa Cha đã gắn kết lịch sử của chúng ta với lịch sử của chính Ngài để tái tạo và chữa lành lòng nhân văn đã bị tổn thương của chúng ta. Trong Đức Giê-su Kitô,  Đấng đã trao chính mạng sống mình cho ta và là Đấng Chúa Cha đã cho trỗi dậy từ cõi chết, Chúa Cha đã tha thứ tội lỗi cho ta. Trong Đức Kitô, tình yêu tha thiết của Thiên Chúa đổ xuống và cứu rỗi chúng ta. Cùng với Đức Kitô, chúng ta học cách nhận ra Chúa Thánh Thần đang làm việc trên trần gian này, mang đến sự đổi mới giữa những đau khổ và khó khăn thử thách.

 

  1. Suy Sâu Hơn – Going Deeper

Kinh Thánh chỉ ra rất nhiều giao ước của Thiên Chúa với con người: với ông Nô-ê, Abraham, và cuối cùng, là Giao Ước mới nơi Chúa Giêsu. Các trang Tin Mừng biểu lộ một Thiên Chúa, Đấng mong muốn thiết lập với nhân loại một mối liên kết mạnh mẽ và mật thiết như mối tương quan tình yêu giữa vợ chồng. Các tiên tri, như Ê-dê-ki-en và Hô-sê, diễn tả Thiên Chúa như một chàng trai, dẫu bị người yêu bỏ rơi, vẫn không ngừng tìm kiếm người mình yêu, ngay cả tận trong sa mạc, để được liên kết với nàng mãi mãi. Thiên Chúa đang chờ đợi ta, ngân nga các bài “Diễm Ca”. Toàn bộ lịch sử nhân loại, từ khởi đầu cho đến tận cùng thời gian, là một câu chuyện tình yêu, câu chuyện về một cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và con người.

 

Tình yêu này được biểu lộ trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Như thánh Gioan, tác giả sách Tin Mừng Gioan, nhắc nhở chúng ta rằng: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1 Ga 4,9-10)

Chúa Giêsu Ki-tô tỏ cho chúng ta thấy khuôn mặt đích thực của tình yêu.

Trong Phúc Âm, mỗi khi lắng nghe và nhìn vào Chúa Giêsu, tất cả những gì chúng ta có thể thấy là tình yêu. Tình yêu đã trở nên nhục thể nơi Đức Giêsu Ki-tô. Nói như thánh Gioan thì: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.” (1 Ga 1,1) Đây chính là kinh nghiệm của các tông đồ tiên khởi! “Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4,16)

 

Dấu vết của Chúa Giêsu trên trần gian này, các lời nói và hành động của Ngài, biểu lộ chiều cao, chiều rộng và chiều sâu của một Đấng là khởi nguồn của sự sống. Và cuộc phục sinh đã khẳng định rằng Ngài là đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6). Tình yêu, mà chính Ngài đã sống, là quyền năng phục sinh có thể làm biến đổi không chỉ nhân loại, mà còn toàn thể vũ trụ cách sâu xa nhất.

 

Tình Yêu Có Một Khuôn Mặt, Tình Yêu là một con người cụ thể. Chúa Giêsu Ki-tô chính là Tình yêu Thiên Chúa nhập thể.

 

Thực hành:

Bởi đâu mà Chúa Giêsu Ki-tô đến để cứu tôi? Ngài là Đấng Cứu Độ – điều này có ý nghĩa cụ thể gì đối với tôi?

Kiểm tra tương tự

[Đường lối Con tim] Bước 9: Mạng lưới cầu nguyện và phục vụ cho nhu cầu của nhân loại

  Lời Chúa “Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến …

[Đường lối Con tim] Bước 8: Sứ mạng của lòng thương xót

  Lời Chúa “Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *