[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ mười hai: Chúa Giê-su chết trên thập giá

 

Lời Chúa:  (Lc 23, 44-46)

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở. 

Sau khi đóng đinh Đức Giê-su vào giờ thứ ba, quân lính cho dựng thập giá lên giữa hai tên trộm cùng chịu án tử. Lúc bấy giờ, dưới chân thập giá, kẻ qua người lại buông lời nhục mạ và nhạo báng Người rằng: “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! “(Mc 14, 29-30). Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình” (Mc 14, 31). Dưới chân thập giá lúc này còn có Mẹ Ngài – Đức Ma-ri-a, người môn đệ được Chúa thương mến. Đó là hai gương mặt đã cùng đi với Đức Giê-su trong suốt con đường thập tự. Bên cạnh thập giá còn có những người phụ nữ thánh thiện đang than khóc Ngài.

Trên thập giá, Đức Giê-su với ánh mắt nhân từ, nhìn xuống nhân loại đang sa lầy vào bóng tối tội lỗi mà tâm hồn Ngài đau đớn và xót xa dường nào. Rồi Người ngước mắt lên trời mà thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở” (Lc 23, 46). Lúc ấy là giờ thứ chín, bóng tối bao phủ khắp mặt đất.

Thế đó, Đức Giê-su đã dùng nhục hình thập giá, chịu đánh phạt và mang thương tích, chịu nếm mùi nhục nhã và mặc lấy thân phận tôi đòi để gánh vác khổ đau cho nhân loại. Ngài đã mang lấy tội lỗi của nhân loại vào thân thể, chịu đóng đinh và chết trên cây thập giá. Vâng, Đức Giê-su đã mang những vết thương để con người được chữa lành; đã chết đi để con người có một đời sống mới – đời sống công chính.

Lạy Chúa,

Chúa đã sống thân phận phàm nhân, chịu nhục hình

và chết trên thập giá để chứng minh tình Chúa yêu con.

Xin cho con mỗi ngày biết sống khiêm tốn, biết hy sinh hãm mình

và biết chết đi đối với những thói đời lôi kéo con xa Chúa.

 

Minh Thiện, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

  Trong con, âm vang từ sự hướng dẫn suy gẫm bài Tin mừng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *