[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ năm: Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa

Lời Chúa: (Mt 27, 32 ; 16, 24)

Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người.

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Đồi Can-vê vẫn còn quá xa với sức lực đang dần cạn kiệt nơi thân thể đầy thương tích của Chúa Giê-su. Ngài đã quá yếu nhọc, từng bước chân trở nên chập choạng và chênh vênh, tưởng chừng như thập giá mỗi lúc mỗi nặng thêm. Quân lính giận dữ, quát tháo vì sự chậm chạp của ông Giê-su, “kẻ tử tù.” Toán lính muốn kết thúc hành trình đóng đinh Đức Giê-su sao cho nhanh chóng.

Thật là dịp may cho toán lính nhưng lại là thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa khi ông Si-môn đang đi ra. Không chần chừ, toán lính bắt ông Si-môn, người Ky-rê-nê vác thập giá cùng Đức Giê-su. Đang khi ông Si-môn vẫn còn ngỡ ngàng vì bị ép buộc, thì chính Đức Giê-su nở nụ cười, và nói với chính ông: Nếu anh muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Lời nói và cử chỉ thân thiện, trìu mến của Đức Giê-su đã thúc đẩy ông Si-môn đặt khổ giá lên vai mình. Ông Si-môn đón nhận thập giá trong tự do nội tâm đích thực vì ông có thể từ chối lời mời gọi của Đức Giê-su. Ôi lạ lùng thay! Ông Si-môn đã không chủ động tìm đến với Đức Giê-su, nhưng chính Đức Giê-su đã xuất hiện trước mắt ông và cho ông cơ hội vác thập giá của chính ông cùng với Ngài.

 Thật vậy, đôi lúc thập giá xuất hiện với mỗi người cách bất ngờ, và tình cờ. Nhưng thái độ đón nhận thập giá của mỗi người sẽ như thế nào? Chối từ, miễn cưỡng vác lấy hay đón nhận trong tình yêu. Vâng, với kẻ tin, thái độ đón nhận trong tình yêu sẽ là dấu chứng của lòng tin tưởng, sự cộng tác và tâm tình phó thác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa: Dựng nên con Chúa đâu cần con góp sức, nhưng cứu chuộc con, cây khổ giá Chúa mời gọi con vác chung cùng Ngài.

Lạy Chúa,

đôi vai con đây, xin Ngài trao thánh giá

nhưng xin Chúa thương thêm sức giúp con tin,

cho con tin rằng luôn có Chúa ở bên con

và con không cô đơn một mình lê gót trên trần đời.

Theo chân Ngài, con vững bước tin yêu.

Minh Thiện, S.J.

 

 

Kiểm tra tương tự

Kinh cầu thánh Antôn được cho là “luôn linh nghiệm”

Thánh Antôn thành Pađôva được nhiều người biết đến như một vị thánh hay làm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *