Giáo họ Hòa Chúng: Lớp Anh Văn và Đàn

Theo truyền thống của giáo họ Hòa Chúng, mỗi khi tiếng ve cất lên mời gọi hè về, các em học sinh chung quanh khu vực Phường Quảng Thọ- Tp. Sầm Sơn quy tụ về nhà thờ Hòa Chúng tham gia các lớp học Anh Văn và Lớp Đàn. Các em học sinh tham gia các lớp hè bao gồm con em trong họ đạo và lương dân ở những xã phường lân cận. Năm nay số học sinh tham gia lớp Anh Văn là 30 em, và số các em học Đàn là 25 em.

Lớp Anh Văn
Lớp Đàn

 

Các lớp học từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và khóa học này sẽ kéo dài trong hai tháng, bắt đầu từ trung tuần tháng sáu đến đầu tháng tám.Trong khóa học này, ngoài việc học Anh Văn và Đàn, các em sẽ được tham gia hoạt động ngoại khóa. Sau khóa học các em sẽ cùng cộng tác với nhau để tổ chức ngày lễ tết Trung Thu.

 Với mong ước của chúng tôi là qua khóa học hè này, sẽ giúp các em không chỉ về kiến thức văn hóa nhưng mà còn giúp các em về phương pháp học tập và nhân bản. Những em học đàn, đặc biệt là các con em trong họ đạo sẽ được hướng đến việc phục vụ đàn trong nhà thờ.

Khóa học này có sự tham gia cộng tác của các em sinh viên và anh em trong cộng đoàn Dòng Tên tại Giáo họ Hòa Chúng.

Xin Chúa chúc lành cho họ đạo và những việc làm của chúng con được đẹp lòng Chúa. Amen.

Ban truyền thông giáo họ Hòa Chúng!

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *