Giáo Lý Cộng Đồng: Thiên Chúa Sáng Tạo Con Người Theo Hình Ảnh Thiên Chúa

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa là Đấng vô hình, vậy chúng ta phải hiểu Lời Kinh Thánh đó như thế nào? Xin mời xem clip dưới đây:

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *