Giáo xứ Tạo Tác: Ngày lễ Chúa Chiên Lành

Chủ nhật Lễ Chúa Chiên Lành 29-04 năm nay được cử hành một cách đặc biệt. Trước thánh lễ, ban truyền thông trình chiếu một bài giáo lý riêng về ơn thiên triệu: bỏ mọi sự mà theo Thầy. Video clip này đồng thời cũng giới thiệu 4 dòng tu có liên hệ mật thiết với đời sống và lịch sử giáo xứ: dòng nữ Phan Sinh thừa sai, dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Chúa Giê-su và tu hội nữ đời Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Cha khách Giuse Nguyễn Văn Mạnh từ Tòa Giám mục về cử hành thánh lễ đã cầu nguyện cho nhóm ơn gọi Thông Reo của giáo xứ Tạo Tác được chính thức thành lập hôm nay. Tất cả các em thanh thiếu niên có ý hướng tìm hiểu và ước muốn dâng mình sống đời tận hiến cho Chúa sẽ có một môi trường sinh hoạt thích hợp, “nhờ đó các em lắng nghe được lời mời gọi của Chúa cách rõ ràng hơn hầu đáp lại lời mời gọi ấy cách tự nguyện và quảng đại hơn”. Thánh bổn mạng của nhóm là một vị thánh trẻ Dòng Tên: Stanislaus Kostka (1550-1568), mừng kính ngày 13/11. Người phụ trách nhóm là thầy Giuse Nguyễn Hải Đăng. Nhóm tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi chiều thứ năm đầu tháng, và sinh hoạt vào mỗi tối thứ năm cuối tháng, từ 18g30 đến 19g30. Các em sẽ tham gia các trò chơi sinh hoạt vòng tròn, tập thể; học tập về nhân bản và thiêng liêng; chia sẻ về đời sống ơn gọi dâng hiến và học làm việc tông đồ.
Mấy năm vừa qua hoạt động về ơn gọi của giáo xứ đã hơi chững lại. Rất hy vọng và tin tưởng rằng Nhóm Thông Reo sẽ là vườn ươm cho ơn thiên triệu mãi mãi xanh tươi. Trong tâm tình cầu nguyện, bà con giáo xứ cũng hy vọng một con em của mình sẽ được vào nhà tập Dòng Tên trong tháng 5 này.

Ban truyền thông

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *