Giáo Xứ Hiển Linh Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ I-nhã

Vào lúc 18g00 ngày 31 tháng 07 năm 2012, tại Giáo xứ Hiển Linh, Cha Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. – giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam cùng với cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh tổ phụ I-Nhã. Cùng đồng tế với Cha Giuse có Cha xứ Tôma Vũ Quang Trung, S.J., Cha Phụ tá Phêrô Đỗ Quang Dũng, S.J. và Thầy xứ Giuse Ngô Viết Tấn, S.J.

Toàn cảnh buổi lễ mừng kính Thánh I-Nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên.

Thầy xứ Giuse Ngô Viết Tấn, S.J. công bố Tin Mừng.

Sau khi thầy xứ Giuse Ngô Viết Tấn, S.J công bố Tin Mừng, trong bài giảng của mình. Cha Xứ Tôma Vũ Quang Trung, S.J đã chia sẻ về sứ mệnh của các Giêsu hữu. Ngài cho thấy rằng, điều làm nên một Giêsu hữu không phải là học thức hay tài năng của họ mà chính là trái tim của chính họ. Trái tim được Thiên Chúa chạm đến như trái tim của Thánh I-Nhã. Một trái tim khao khát được nên một với Chúa Giêsu trên con đường thập giá và qua thập giá đến vinh quang. Khao khát ấy cũng chính là ngọn lửa mà “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy cháy bùng lên”. Chính ngọn lứa ấy đã thiêu đốt trái tim của hơn 18.000 Giêsu hữu trên toàn thế giới và 179 anh em Giêsu hữu Việt Nam, thôi thúc họ dấn thân trên con đường đem Lời Chúa đến cho mọi người và sống chứng nhân giữa cuộc sống ngày hôm nay.

Bác chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ,

đại diện cộng đoàn giáo xứ, chúc mừng quý Cha quý Thầy Dòng Tên.

Sau Thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện cộng đoàn giáo xứ, chúc mừng quý Cha quý Thầy nhân dịp lễ kính Thánh I-Nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, và gởi lời cảm ơn đến các Cha các thầy trong nhà dòng đã đến hiệp dâng Thánh Lễ, hiện diện và giúp đỡ giáo xứ về mọi mặt, cũng như giúp giáo xứ ngày một phát triển về đời sống đức tin.

Cùng hiệp ý với cha xứ trong bài giảng của ngài, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và cách đặc biệt cho các anh em Dòng Tên trên toàn thế giới. Để ngọn lửa mà họ tiếp nhận được từ nơi trái tim của Đức Giêsu Kitô qua con đường linh đạo và trải nghiệm thiêng liêng của vị tổ phụ I-Nhã tiếp tục trở nên sức năng động của họ. Nhờ đó, họ được sai đi khắp nơi trên thế giới này để đem vinh quang về cho Thiên Chúa mỗi ngày một hơn.

Một số hình ảnh buổi Lễ

Giáo Xứ Hiển Linh Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ I-nhã 31.07.2012

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

04.08.2012

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *