Giáo Xứ Nỷ Mừng Lễ Chúa Ki-tô Vua và ra mắt Đoàn Kim Nhạc

   

Thánh Lễ Trọng Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ trụ, Đấng bảo trợ của Hội Đồng Mục vụ, ban hành giáo 8 giáo họ của Giáo Xứ Nỷ, đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng, ấm cúng và nhiều niềm vui được tổ chức tại giáo họ Thanh Hà, nơi có Đoàn Kim Nhạc hôm nay cũng ra mắt để tôn vinh Chúa và phục vụ dân họ.

Trong thánh lễ này, nhiều tâm tình và ý nghĩa dâng lên Thiên Chúa.

  • Nhìn về năm qua, ban phục vụ, các hội đoàn và toàn thể dân Chúa ở Nỷ nghiệm thấy được nhiều ơn lành Chúa thương ban. Trước hết là tâm tình biết ơn sâu xa khi ý thức về ân huệ Chúa đang ban dồi dào cho từng người, từng gia đình, các giáo họ, giáo xứ. Trí hiểu thấu các ân huệ, tâm cảm sâu và đời sống sẽ đổi thay. Luôn sống trong tâm tình biết ơn, cảm tạ Chúa, cảm ơn mọi người, thấy được đời mình bao bọc bởi tình yêu. Nhờ vậy, ai cũng sống hạnh phúc và tích cực.
  • Thánh lễ Bổn Mạng của ban phục vụ Giáo xứ, mời gọi các ông bà trong ban, nhìn lên Chúa Giê-su chịu treo trên thập giá, và trên đầu Ngài có ghi dòng chữ “IN-RI” – Giê-su Nagiaret là Vua Dân Do Thái. Và cũng đọc ‘in-ri’ – như rứa, làm như vậy… như là lời mời gọi ban phục vụ học noi gương để nên giống như cách Chúa làm vua: Vua yêu thương, vua hiến mình, vua phục vụ vô vị lợi; ban phục vụ, những người đứng mũi chịu sào, nên sống đúng theo cách mà Chúa đã sống.
  • Chúa không thua lòng quảng đại của con người. Được phụng sự Chúa và phục vụ dân họ là một hồng ân. Sống biết cho đi, sống cho tha nhân để nên phong phú về mọi phương diện. Cho đi thời gian, công việc riêng, của cải, lợi nhuận… để thu được nhiều hoa quả tốt hơn và vĩnh cửu. “Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa, như Chúa đáng được phụng sự; biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích… biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết con đang thi hành ý Chúa.” (Thánh I-nha-xi-cô, Loyola, Kinh Quảng Đại Dâng Hiến).

  • Trong Thánh Lễ, cha xứ ban Bí tích Khai tâm Ki-tô giáo cho chị Nguyễn Thị Hà, để chị từ nay, trở thành con cái Chúa, con Giáo Hội. Và từ nay, gia đình của chị cũng trở thành Gia Đình Công Giáo, hưởng trọn vẹn các Bí tích.

  • Đoàn Kim Nhạc Thanh Hà ra mắt, phục vụ được là một ân huệ lớn với giáo họ Thanh Hà, và với xứ Nỷ. Nhận thấy ích lợi của việc lập Đoàn kim nhạc, như : Giúp hội Giu-se và Mân côi đoàn kết với nhau hơn; thúc đẩy tinh thần của các hội đoàn phát triển; thúc đẩy các khả năng phục vụ lớn hơn, phát triển khả năng nhạc lý, khả năng thổi kèn… và đặc biệt, với tiếng Kèn, giúp giáo dân nâng tầm hồn lên cùng Chúa trong các buổi phụng vụ và thánh lễ. Sau một năm, từ mua sắm kèn, đến việc học hành, nay anh chị em ra mắt phục vụ… Hôm nay, tiếng kèn đã vang lên trên vùng đất Thanh Hà – Nam Sơn. Tạ ơn Chúa nhiều, ai nghe bản kèn cũng nức lòng, cảm động và lòng biết ơn Chúa, biết ơn nhau. Đoàn kim nhạc ra mắt có ý nghĩa với giáo xứ Nỷ. Từ nay, các thánh lễ Trọng, lễ lớn sẽ có thêm tiếng kèn phục vụ. Đoàn kim nhạc cũng sẵn sàng phục vụ những nơi cần đến và mong giải quyết được vấn đề trong dân họ là thay cho các loại kèn sâu, khóc mướn trong các đám tang bằng tiếng kèn, và nghe thánh ca.

  • Giáo họ Thanh Hà cũng đã hoàn thành việc làm tường, sửa sang lại Nghĩa trang – vùng Đất Thánh, nơi an nghỉ cho các bậc tổ tiên, ông bà, anh chị em đã khuất, chờ ngày Chúa Ki-tô tái lâm, cho thân xác mọi người sống lại để hưởng vinh quang với Ngài.

 

Chúa thương dân họ Nỷ, cảm ơn Ngài, Ngài luôn trọn tình thương. Xin Chúa tiếp tục ban phúc lành, cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi Thiên Chúa. Amen.

Ban truyền thông Xứ Nỷ !

 

 

Kiểm tra tương tự

Tư duy phản biện trong tiến trình hiệp hành

Có người hỏi tôi: “Tư duy phản biện trong cộng đoàn Công giáo tốt hay …

Vết thương lòng

Sáng nay, nó tới nhà dòng để gia nhập Đệ tử viện. Mọi con mắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *