Giáo Xứ Tạo Tác Khai Giảng Năm Học Giáo Lý

Trong buổi sáng nắng ấm đẹp trời của ngày Chúa Nhật 09/09, các em thiếu nhi, thiếu niên giáo xứ Giuse Thợ – Tạo Tác đã tham dự thánh lễ Khai giảng năm học giáo lý.

Cha xứ đáng trống khai mở năm học mới

Có 9 lớp giáo lý từ lớp Khai Tâm đến Lớp Kinh Thánh:

Lớp Khai Tâm

Lớp Sơ Cấp I

Lớp Sơ Cấp II

Lớp Căn Bản I

Lớp Căn Bản II

Lớp Căn Bản III

Lớp Kinh Thánh II

Lớp Kinh Thánh III

Đây là gương mặt của các em và giáo lý viên năm vừa qua. Nay các em đã lên một lớp. Riêng các em lớp Kinh Thánh III được mời gọi tham dự vào Nhóm Gặp Gỡ. Nhóm Gặp Gỡ, họ là ai? Xin mời xem tiếp.

Gặp gỡ là một nhóm gồm những em đã học xong Kinh thánh III, tương đương với lớp 10 ở trường cho đến những em còn đang học đại học hoặc đang ở độ tuổi đó. Các em là nòng cốt cho Giới trẻ của giáo xứ.

Một vài clip các em Gặp gỡ đóng diễn tả câu chuyện nhỏ trong Tin Mừng:


Thờ thần bò


Phê-rô chối Chúa


Người Pharisieu và người thu thuế

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *