Giáo xứ Tạo Tác: Thánh lễ ban ơn toàn xá trong năm thánh Dòng Tên

Trong tâm tình học hỏi và sống năm thánh Dòng Tên, Giáo xứ Tạo Tác đã long trọng cử hành thánh lễ ban ơn toàn xá vào chúa nhật đầu tháng (06\04\2014) vừa rồi.

Với chủ đề tĩnh tâm “Mục đích đời sống con người” vào ngày thứ sáu (04\04\2014) trước đó, cha Giuse Hoàng Văn Tình nơi bài giảng thánh lễ đã mời gọi cộng đoàn ý thức sâu xa hơn nguồn gốc cao sang và mục đích giá trị của đời sống con người, qua ba câu hỏi căn bản: tôi từ đâu tới? ; tôi sống để làm gì? ; và tôi cần ơn bình tâm để yêu mến và phục vụ? Ba câu hỏi căn bản này, như cha Giuse diễn giải, đều là những điểm khởi quan trọng cho đời sống thiêng liêng của mỗi Kitô hữu chúng ta. Chính từ việc phản tỉnh và cầu nguyện những câu hỏi này, chúng ta khám phá ra nguyên lý và nền tảng của đời sống, tức là khám phá ra tình thương của Thiên Chúa mới là điểm tựa bền vững để con người xây dựng cuộc sống trong tình yêu và sự thật.

Giáo xứ tĩnh tâm năm thánh Dòng Tên : “Mục đích đời sống con người”

 “Mục đích đời sống con người”

1. Tôi từ đâu tới?

2. Tôi sống để làm gì?

3. Tôi cần ơn bình tâm để yêu mến và phục vụ!

Chầu thánh thể ngay sau suy niệm về đề tài thứ 1

 

Cha xứ Giuse mong ước việc tìm hiểu linh đạo của thánh tổ phụ I-nhã, sẽ giúp khơi dậy nơi tâm hồn mỗi người trong giáo xứ khát khao thay đổi đời sống cá nhân theo những giá trị Tin Mừng, để rồi giáo xứ ngày càng trở nên một cộng đoàn của tình yêu thương và hiệp nhất.

Thánh lễ ban ơn toàn xá (lễ thiếu nhi)

Cha xứ Giuse ban phép lành toàn xá

Ban Truyền Thông giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *