Giáo Xứ Thiên Thần: Mừng Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Bổn Mạng Của Giáo Xứ

Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabiriel và Raphael. Hòa cùng với niềm hân hoan này, vào lúc 18 giờ 00 Giáo xứ Thiên Thần đã cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng của giáo xứ. Đồng tế trong thánh lễ, ngoài cha sở Phêrô còn có Cha Antôn Nguyễn Cao Thắng, Giám Đốc Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam và thầy Phó tế Matthia Nguyễn Kim Đoàn.

Bước vào thánh lễ, cha sở Phê-rô đã chúc mừng tới cộng đoàn cũng như mỗi thành viên trong giáo xứ không hiện diện được trong thánh lễ mừng bổn mạng của giáo xứ hôm nay. Cha cũng ngỏ lời cùng cộng đoàn xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho quý vị ân thân nhân đã góp phần vào việc kiến tạo nên ngôi nhà thờ giáo xứ và ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến hơn trong đời sống đức tin, yêu thương và hiệp nhất.

Trong bầu khí ấm cúng và thân thương Cha Antôn chia sẻ với cộng đoàn về sự hiện và hoạt động của các Thiên Thần trong đời sống. Thiên Thần là sứ giả được Chúa sai đi để phục vụ công trình của Chúa và phục vụ con người mà Chúa yêu thương. Các ngài vốn vô hình, tinh tuyền và uy quyền. Tuy chúng ta không thể hiểu hết được các hoạt động của các ngài, nhưng các ngài có vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Đặc biệt các ngài luôn trợ giúp chúng ta một cách âm thầm trong cuộc chiến đấu thiêng liêng ngay chính trong lòng chúng ta, một cuộc chiến của thế lực Satan chống lại Thiên Chúa và những kẻ thuộc về Ngài. Có sự trợ giúp của các Thiên Thần chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ hoàn tất sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta khi hiện diện trên trần gian này, bởi xưa các Thiên Thần cũng đã trợ giúp Đức Giêsu để Ngài hoàn tất sứ mạng cứu độ của Ngài từ khi truyền tin, sinh ra và đỉnh cao là cái chết và phục sinh của Ngài. Cuối cùng, cha Antôn mời gọi cộng đoàn hãy thường xuyên cầu nguyện cùng Tổng lãnh Thiên Thần Micae, bổn mạng của giáo xứ, xin Ngài giúp chúng ta, để chúng ta có thể thắng được bản thân yếu đuối, khuynh hướng hay sa ngã của chúng ta, để chúng ta có thể trung thành với Thiên Chúa mãi mãi.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong hân hoan và bình an. Hôm nay quả là một ngày vui mừng của cộng đoàn giáo xứ!

Dưới đây là một số hình ảnh trong thánh lễ:
IMG_2752

IMG_2761

IMG_2764

IMG_2765

IMG_2770

IMG_2771

IMG_2767

IMG_2776

IMG_2781

IMG_2782

IMG_2786

IMG_2788

 

IMG_2789

IMG_2794

 

Giáo Xứ Thiên Thần

 

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *