Giáo xứ Thiên Thần mừng Lễ Micae – Bổn mạng của Giáo xứ

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ quan thầy của giáo xứ, giáo xứ đã tổ chức tĩnh tâm ba ngày: 27, 28 và 29. Trong những ngày tĩnh tâm này cha Phêrô Phạm Văn Ái, SJ là người chia sẻ cho cộng đoàn. Mặc dù trời mưa gió, nhưng giáo dân đã tham dự tĩnh tâm khả đông đủ và sốt sắng, với mục đích là làm mới lại tâm hồn, đổi mới con tim, thay đổi lối sống bằng những luồng gió mới của Lời Chúa, để trở nên những sứ giả như chính thánh Bổn mạng Micae cho thời đại ngày hôm nay.

Các bà mẹ Công Giáo tham dự thánh Lễ 29.9.2012

Bên cạnh việc chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Lễ quan thầy, công trình xây dựng nhà thờ mới cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trong dịp này, Giáo xứ đã có chuông mới, sau thánh Lễ chiều ngày 28.8, trái chuông mới đã được làm phép. Ngày 29.9, trái chuông đã đưa được đưa lên – đúng ngày Bổn mạng của Giáo xứ. Và Tiếng chuông chiều mừng lễ quan thầy đã vang lên du dương trong bầu khí vui tươi của giáo xứ. Tiếng chuông vang lên đã đánh thức những con tim trong giáo xứ hướng về nhà thờ để mừng lễ Bổn mạng của giáo xứ.

Chuông được đưa lên ngày 29 tháng 9 năm 2012
Cha sở người đánh tiếng chuông đầu tiên

Chủ tế thánh lễ hôm nay là cha sở, đồng tế với ngài gồm cha giảng phòng và cha giám đốc nhà Ứng sinh, thánh lễ đã diễn ra trong bầu khi trang nghiêm; cha giảng phòng đã mời gọi cộng đoàn bắt chước thánh Bổn mạng trong việc phụng sự Chúa, canh tân đời sống để xứng đáng là người mang danh Chúa Kitô nơi mình.

Sau thánh lễ, hội đồng mục giáo xứ đã dùng cơm thân mật với cha sở và vị ân nhân của giáo xứ.

Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ nhiều ơn lành, đặc biệt trong ba ngày hồi tâm vừa qua. Tạ ơn Chúa vì giáo xứ đã có một trái chuông mới, tiếng chuông quy tụ cộng đoàn dân Chúa tham gia cử hành các giờ phụng vụ thánh nơi giáo xứ. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ xáo xứ trong tình yêu của Ngài, để giáo xứ mỗi ngày hợp nhất yêu thương.

30.9.2012
Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

GX. Thiên Thần: Lễ Mừng Thánh Cả Giuse

Vào lúc 18g00 ngày 20 tháng 03 năm 2017, hòa chung với Giáo Hội hoàn …

GX. Thiên Thần: Bầu Không Khí Đón Giáng Sinh 2016

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thiên Thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *