Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao ban một cơ hội để dừng lại và kinh nghiệm tình thương của Người dành cho chúng ta.

“Từ tro bụi đến vinh quang” (An Examen: “From Ashes to Glory”) là loạt bài thực hành cầu nguyện được dựa trên Phút Hồi Tâm của Thánh Inhã. Những bài cầu nguyện này được hướng dẫn bởi cha Joseph Tetlow, S.J – một vị linh hướng đáng kính, là người đã có công rất lớn trong việc phổ biến về phương pháp cầu nguyện với Phút Hồi Tâm.

Những bài viết trong “Từ tro bụi đến vinh quang” sẽ được gửi đến quý vị vào mỗi Thứ Tư và vào đầu mỗi tuần của Mùa Chay. Vào các ngày Chủ Nhật, cha Joseph Tetlow sẽ chia sẻ với các chủ đề:

  • Tạ ơn
  • Xin ơn soi sáng
  • Tìm kiếm Thiên Chúa
  • Đối diện với những thiếu sót
  • Tôi cần làm gì?
  • Thập Giá
  • Vinh Quang (Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

          Các chủ đề của năm tuần đầu tiên của Mùa Chay tương ứng với năm bước của Phút Hồi Tâm.

Vào các ngày thứ Tư, cha Joseph Tetlow sẽ chia sẻ một đoạn Kinh Thánh, Phút Hồi Tâm với 5 bước, và một lời cầu nguyện kết thúc. Bạn có thể sử dụng những bài này để thực hành Phút Hồi Tâm (xét mình) hàng ngày trong suốt những ngày còn lại trong tuần.

Cha Joseph Tetlow nói rằng: “’Phút Hồi Tâm: Từ tro bụi đến vinh quang’ giúp chúng ta nhận ra thực tế chúng ta đang làm gì. Nếu chúng ta có ý định tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi sự, thì chúng ta sẽ tìm kiếm một Thiên Chúa bận rộn, không ngừng kiến tạo nên mọi loài, và cứu chuộc nhân loại. Khi chúng ta thực sự tìm kiếm Chúa Cha, chúng ta sẽ hiểu được điều mà Đức Giêsu nói: “Người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm”. Vì thế, để được ở với Chúa, chúng ta cũng phải làm việc. Còn việc chúng ta làm như thế nào là điều chúng ta sẽ đặt vào trong Phút Hồi Tâm (cuộc xét mình).” (Ignatianspirituality)

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam giới thiệu về Trung tâm Linh đạo I Nhã

Trong phiên họp sáng 16/04/2024 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), Đức Cha Giuse Đỗ …