GIỚI THIỆU TRUNG TÂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH

TỈNH DÒNG TÊN VIỆT NAM

TRUNG TÂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH- ĐẮC LỘ

171 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

I. TẦM NHÌN

Cùng với các sứ vụ của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, Trung Tâm Mục Vụ Gia Đình (Center of  Family Ministries- CEFAM) Đắc Lộ đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ, thăng tiến đời sống đức tin trong ơn gọi hôn nhân và gia đình với những giá trị gia đình Ki-tô giáo hầu giúp họ xây dựng căn tính của mình như là người cha, mẹ, vợ, chồng, con cái Công Giáo có trách nhiệm và hạnh phúc, đồng thời trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong bối cảnh của xã hội và giáo hôi tại Việt Nam hôm nay.

II. SỨ MẠNG

Qua các chương trình đồng hành và huấn luyện chiều sâu về đức tin, chiều rộng hiểu biết về phát triển tâm sinh lý của con người, các kỷ năng xây dựng tương quan, giải quyết xung đột, cũng như các tác động của môi trường sống trên đời sống gia đình…, Trung Tâm Mục Vụ Gia Đình- Đắc Lộ trợ giúp các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ, xác tín và sống những gía trị làm nên một gia đình như Thiên Chúa muốn, cũng như hiểu biết để bảo toàn hạnh phúc gia đình khi đối diện với những thách đố do những thay đổi tâm sinh lý con người và do tác động của môi trường xã hội, nhờ đó sống triển nở và hạnh phúc trong ơn gọi hôn nhân Công giáo.

III. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Sống mật thiết với Thiên Chúa trong Đức Ki-tô
 2. Phân định thiêng liêng
 3. Yêu thương- tha thứ
 4. Chân thành và đối thoại trong khiêm tốn.
 5. Hiệp thông và vâng phục Hội Thánh
 6. Cộng tác và phục vụ

IV. DỰ PHÓNG:

 

Trung Tâm Mục Vụ Gia Đình- Đắc Lộ sẽ mở các khóa học sau:

 1. Các kỳ tĩnh huấn về suy niệm và cầu nguyện nhằm củng cố đời sống đức tin của các tín hữu nói chung, đặc biệt anh chị em giáo dân sống ơn gọi hôn nhân và gia đình Công giáo,
 2. Linh đạo I- nhã
 3. Linh đạo hôn nhân và gia đình Công giáo,
 4. Căn tính, ơn gọi và sứ mạng gia đinh Công giáo,
 5. Các thách đố cho đời sống gia đình, cách riêng gia đình Công giáo trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay,
 6. Chăm sóc các gia đình bị tổn thương
 7. Đau buồn và mất mát
 8. Các kỳ linh thao 3, 5 hoặc 8 ngày cho anh chị em giáo dân sống ơn gọi hôn nhân và gia đình Công giáo, đặc biệt các gia đình trẻ

 

V. BAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIẢNG HUẤN

 

 1. Linh mục André Phạm Hòa Lạc, S.J.
 2. Linh mục Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J.
 3. Linh mục Giuse Ngô Viết Tấn, S.J.
 4. Linh mục Phêrô Ngô Phan Đình Phục, S.J.

 

 1. THÔNG TINH LIÊN LẠC

 

Địa chỉ:

TRUNG TÂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH- ĐẮC LỘ

171 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

 1. Linh mục André Phạm Hòa Lạc, S.J.

            Email: [email protected]

            Mobile fone: 093 7516837

 1. Linh mục Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J.

            Email: [email protected]

            Mobile fone: 094 6814300

 

 

Kiểm tra tương tự

Khoá học: “Can thiệp khủng hoảng & ngăn ngừa các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến sự sống”

  Các bạn thân mến! Con người có thể rơi vào khủng hoảng bởi những …

Chuyên đề: Thai giáo

Các bạn thân mến! Ngay từ lúc thụ thai, sự sống con người được trân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *