Góc ảnh đẹp: Nhà thờ Ba Làng, Thanh Hóa

Nhiếp ảnh gia: Phạm Tân

(Tác giả trực tiếp gửi cho Truyền thông Dòng Tên. Vui lòng ghi rõ trích dẫn khi sử dụng những hình ảnh này)

11949380_813203588792714_3107526532252217651_n 11921666_813203515459388_4734411022562264884_n 10458013_813203778792695_3794254127697544380_n 11217665_813203852126021_683096381013528946_n 11947464_813203985459341_7617593715677346945_n

Kiểm tra tương tự

Hình ảnh lễ nhận xứ của cha Giuse

Hình Ảnh Lễ Tạ Ơn và Khánh Thành Nhà Giáo Lý Giáo xứ Thiên Thần

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *