Góc Riêng

GÓC  RIÊNG


Một góc riêng lặng lẽ

Giữa dòng xoáy không ngơi

Lòng như hơi thở nhẹ

Bình yên một góc trời

Góc riêng trên phố nắng

Đẹp như áng mây trôi

Khi mình ta đứng lặng

Giữa cuộn xoay lòng đời

Góc riêng bên phố vắng

Giữa đường đột chiều mưa

Trôi vào ta khoảng lặng

Thoả lòng hát say sưa

Góc riêng như khoảng trống

Rụng rơi những đa mang

Trả về ta lồng lộng

Một vùng trời thênh thang

Góc riêng như điểm hẹn

Người về tự ngàn xa

Nghe nhịp chân rón rén

Đã thật gần trong ta

Một góc riêng lặng lẽ

Giữa vòng xoay cuộc đời

Một khoảng riêng nhỏ bé

Hướng lòng ta về Trời

Roma 05.01.2012

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *