Góc Riêng

GÓC  RIÊNG


Một góc riêng lặng lẽ

Giữa dòng xoáy không ngơi

Lòng như hơi thở nhẹ

Bình yên một góc trời

Góc riêng trên phố nắng

Đẹp như áng mây trôi

Khi mình ta đứng lặng

Giữa cuộn xoay lòng đời

Góc riêng bên phố vắng

Giữa đường đột chiều mưa

Trôi vào ta khoảng lặng

Thoả lòng hát say sưa

Góc riêng như khoảng trống

Rụng rơi những đa mang

Trả về ta lồng lộng

Một vùng trời thênh thang

Góc riêng như điểm hẹn

Người về tự ngàn xa

Nghe nhịp chân rón rén

Đã thật gần trong ta

Một góc riêng lặng lẽ

Giữa vòng xoay cuộc đời

Một khoảng riêng nhỏ bé

Hướng lòng ta về Trời

Roma 05.01.2012

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *