GX Tạo Tác: Thánh lễ Tiệc Ly

40 ngày chay tịnh trôi qua – phụng vụ bước vào Tam Nhật Thánh.

18g ngày 17-04-2014 – Cha xứ Giuse cử hành trọng thể Thánh Lễ Tiệc Ly – tưởng niệm việc Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể – dấu chỉ của Tình Yêu. Đông đảo giáo dân giáo xứ Tạo Tác tham dự thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Ngay sau Thánh lễ – cộng đoàn giáo xứ có giờ cầu nguyện trước Thánh Thể “anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy”.

Tiếp đó, lần lượt là các giờ chầu của các khu giáo Phanxicô Xavier – Phê-rô, Mân Côi – Phao-lô, Inhaxiô và quí tu sĩ. Các giờ chầu Thánh Thể kết thúc lúc 22 giờ.

Sau đây là hình ảnh thánh lễ Tiệc Ly và Chầu Thánh Thể tại GX Tạo Tác:

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác
Tuần Thánh 2014

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 62

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 61

TTMY 61  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *