Gx Tạo Tác: Tĩnh tâm năm thánh Dòng Tên (27-06-2014)

Với chủ đề tĩnh tâm lần trước “TỪ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU ĐẾN LINH ĐẠO CỦA TRÁI TIM”, linh đạo I-nhã được khám phá như là linh đạo của trái tim. Đó là một nẻo đường chiêm nghiệm Thiên Chúa trong sinh hoạt đời sống hằng ngày, không phải bằng suy tư lý luận suông, mà còn bằng cảm nhận và sự dấn thân toàn diện của con người chúng ta, muốn tự nguyện lấy tình yêu đáp đền tình yêu Thiên Chúa. Tuy nhiên, con tim của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng hoà điệu với tình yêu của Thiên Chúa. Có lúc, nó sẽ đập sai nhịp và loạn xạ ; lúc khác, nó lại trở nên trì trệ và chai cứng. Sự dấn thân của mỗi con tim chúng ta luôn đòi hỏi đi kèm một thái độ nhìn lại, xem xét lại trong tinh thần cầu nguyện, để vừa sửa chữa lỗi lầm, vừa giúp con tim biết yêu mến và kết hiệp với Thiên Chúa ngày một hơn. Đấy là thái độ phản tỉnh hay hồi tâm xét mình.

Chủ đề của lần tĩnh tâm lần này có mục đích giúp cộng đoàn giáo xứ tìm hiểu và đào sâu cách thức hồi tâm xét mình của cha thánh I-nhã, ngõ hầu có thể mang ra thực hành và áp dụng trong đời sống hằng ngày. Linh đạo I-nhã xét như là ”LINH ĐẠO PHẢN TỈNH”, được cha xứ Giuse triển khai qua 3 điểm suy niệm sau:

Phần 1:       Phản tỉnh là gì?

[youtube]http://youtu.be/RTpsXD8K-HE[/youtube]

Phần 2:       Hồi tâm Xét mình theo phương pháp I-nhã

[youtube]http://youtu.be/fayfoYF5Ejk[/youtube]

Phần 3:       Thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ, những con người phản tỉnh

[youtube]http://youtu.be/q4zuzkJ3_y0[/youtube]

Sau những giờ phút học hỏi – suy niệm về “linh đạo phản tỉnh” – cộng đoàn giáo xứ cùng hồi tâm theo các câu hỏi gợi ý:

1. Liệu cá nhân, gia đình, hội đoàn của tôi đã bao giờ thực hành việc phản tỉnh, hay hồi tâm xét mình theo cách thức của thánh Inhaxio hay chưa?

2. Hồi tâm xét mình trước nhan thánh Chúa, cá nhân tôi cần phải sám hối và thay đổi điều gì để bản thân, gia đình, hội đoàn, khu giáo, và giáo xứ của tôi được hiệp nhất, bình an, và hạnh phúc hơn?

3. Đã bao giờ tôi cảm nghiệm được sự hiện diện và hoạt động của Chúa cách tràn đầy nơi đời sống của tôi không? Nếu có, đó là lúc nào? Tôi đã và đang làm gì để sự hiện diện và hoạt động của Chúa ngày càng rõ nét nơi cuộc đời tôi?

Để kết thúc buổi tĩnh tâm, Cha xứ cùng cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác cùng cầu nguyện trước Thánh Thể –nguyện xin Chúa giúp cho từng người luôn mau mắn và tha thiết với việc thực hành hồi tâm xét mình như trên, để được Ngài biến đổi: bớt những suy nghĩ, cảm xúc, lời ăn tiếng nói hay cách xử sự tiêu cực, tránh được những mê lầm, tội lỗi, đồng thời gia tăng những gì tích cực, thiêng liêng, cao quý. Và rồi, mỗi người ngày một yêu mến và gần với Chúa hơn, được bình an, hạnh phúc và triển nở hơn.

Ban truyền thông Gx. Tạo Tác

Tháng 06 – 2014 

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *