GX.Thiên Thần: Chín Anh Chị Dự Tòng Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội

Vào lúc 18:00 ngày 05 tháng 07 năm 2015, tại nhà thờ giáo xứ Thiên Thần, cha xứ Phêrô Trần Văn Nhân đã chủ tế thánh lễ và ban bí tích rửa tội cho chín anh chị dự tòng.

Đây thực sự là một niềm vui của chín anh chị dự tòng cũng như của giáo xứ Thiên Thần, bởi vì từ nay, chín anh chị được gia nhập vào cộng đoàn Hội Thánh Công giáo. Nói cách khác, nhờ bí tích rửa tội, anh chị được trở nên chi thể của thân thể Chúa Kitô, con cái Thiên Chúa, được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, được sống vui trong Đấng Cứu Chuộc. Nói như Đức Bênêđictô XVI: Được rửa tội có nghĩa là lịch sử đời tôi được chìm đắm trong dòng chảy tình yêu của Chúa. Đời tôi thuộc về Chúa Kitô chứ không còn thuộc về tôi nữa… Được Chúa tháp tùng, được Chúa đón nhận vào tình yêu của Người, tôi được thoát khỏi sợ hãi. Chúa bao bọc tôi và mang tôi đi tất cả nơi nào tôi đi, Người là chính sự sống.

IMG_7415 (FILEminimizer)

IMG_7428 (FILEminimizer)

IMG_7435 (FILEminimizer)

IMG_7454 (FILEminimizer)

IMG_7476 (FILEminimizer)

IMG_7489 (FILEminimizer)

IMG_7507 (FILEminimizer)

IMG_7537 (FILEminimizer)

IMG_7534 (FILEminimizer)

Bản tin giáo xứ Thiên Thần.

Kiểm tra tương tự

GX. Thiên Thần: Lễ Mừng Thánh Cả Giuse

Vào lúc 18g00 ngày 20 tháng 03 năm 2017, hòa chung với Giáo Hội hoàn …

GX. Thiên Thần: Bầu Không Khí Đón Giáng Sinh 2016

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thiên Thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *