GX. Thiên Thần: Kết Thúc Tháng Hoa Dâng Mẹ 2016

Trong tâm tình của tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, mỗi người trong giáo dân Thiên Thần xin dâng lên Mẹ những bó hoa tươi thắm trong tâm tình con thảo. Cùng hòa với tâm tình này, chúng con cũng dâng lên Mẹ từng gia đình, giáo khu và giáo xứ chúng con. Xin Mẹ thương cầu bầu, che chở, dắt dìu giúp cho đoàn con luôn vững bước trên con đường đức tin và đời sống chứng nhân yêu thương, hiệp nhất. Xin Mẹ đoái thương nhậm lời chúng con.

DSC_0027 (FILEminimizer)

DSC_0030 (FILEminimizer)

DSC_0035 (FILEminimizer)

DSC_0047 (FILEminimizer)

DSC_0054 (FILEminimizer)

DSC_0064 (FILEminimizer)

DSC_0085 (FILEminimizer)

DSC_0080 (FILEminimizer)

DSC_0090 (FILEminimizer)

DSC_0094 (FILEminimizer)

DSC_0098 (FILEminimizer)

DSC_0110 (FILEminimizer)

DSC_0118 (FILEminimizer)

DSC_0114 (FILEminimizer)

Xem video clip:

Ban truyền thông giáo xứ Thiên Thần.

 

 

Kiểm tra tương tự

GX. Thiên Thần: Lễ Mừng Thánh Cả Giuse

Vào lúc 18g00 ngày 20 tháng 03 năm 2017, hòa chung với Giáo Hội hoàn …

GX. Thiên Thần: Bầu Không Khí Đón Giáng Sinh 2016

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thiên Thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *