GX. Thiên Thần: Kết Thúc Tháng Hoa Dâng Mẹ 2016

Trong tâm tình của tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, mỗi người trong giáo dân Thiên Thần xin dâng lên Mẹ những bó hoa tươi thắm trong tâm tình con thảo. Cùng hòa với tâm tình này, chúng con cũng dâng lên Mẹ từng gia đình, giáo khu và giáo xứ chúng con. Xin Mẹ thương cầu bầu, che chở, dắt dìu giúp cho đoàn con luôn vững bước trên con đường đức tin và đời sống chứng nhân yêu thương, hiệp nhất. Xin Mẹ đoái thương nhậm lời chúng con.

DSC_0027 (FILEminimizer)

DSC_0030 (FILEminimizer)

DSC_0035 (FILEminimizer)

DSC_0047 (FILEminimizer)

DSC_0054 (FILEminimizer)

DSC_0064 (FILEminimizer)

DSC_0085 (FILEminimizer)

DSC_0080 (FILEminimizer)

DSC_0090 (FILEminimizer)

DSC_0094 (FILEminimizer)

DSC_0098 (FILEminimizer)

DSC_0110 (FILEminimizer)

DSC_0118 (FILEminimizer)

DSC_0114 (FILEminimizer)

Xem video clip:

Ban truyền thông giáo xứ Thiên Thần.

 

 

Kiểm tra tương tự

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Thần Mừng Bổn Mạng

Hòa chung với Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt với Giáo Hội Việt Nam,  Hội …

Các tân linh mục Dòng Tên Việt Nam về dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Thiên Thần

Sau một ngày được phong chức linh mục, các tân linh mục của Dòng Tên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *