GX. Thiên Thần: Lễ Ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Vào lúc 18:00 ngày 03 tháng 07 năm 2015, tại nhà thờ giáo xứ Thiên Thần, cha xứ Phêrô Trần Văn Nhân đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện đặc biệt và ban bí tích xức dầu bệnh nhân cho những cụ lớn tuổi, đau yếu và bị bệnh trong giáo xứ. Đây là thánh lễ được giáo xứ tổ chức theo định kỳ ba tháng một lần.

Hiệu quả của Bí tích xức dầu bệnh nhân:

Thứ nhất, “Chúa Thánh Thần ban một ân huệ đặc biệt trong bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Ơn căn bản của bí tích này là ơn sức mạnh, bình an và can đảm để lướt thắng những khó khăn do bệnh tật hay tuổi già. Ðây là hồng ân của Chúa Thánh Thần giúp người đau yếu tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, cho họ sức mạnh chống lại cám dỗ của ma quỷ, cám dỗ ngã lòng và sợ chết. Sự trợ giúp của Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần sẽ chữa lành linh hồn bệnh nhân, và nếu Chúa muốn thì thể xác cũng được chữa lành. Ngoài ra, nếu bệnh nhân đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha” (trích GLCG 1520).

Thứ nhì, “Nhờ ân sủng bí tích này, bệnh nhân lãnh nhận sức mạnh và hồng ân kết hiệp chặt chẽ hơn với Ðức Ki-tô chịu khổ nạn: có thể nói, họ được thánh hiến để sinh hoa kết trái nhờ đồng hình đồng dạng với Ðấng Cứu Thế chịu khổ nạn. Ðau khổ, hậu quả của nguyên tội, nhận một ý nghĩa mới: được tham dự vào công trình cứu độ của Ðức Giê-su” (trích GLCG 1521).

Thứ ba, “Bí tích Xức Dầu hoàn tất điều bí tích Thánh Tẩy đã khởi sự là người tín hữu được đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại. Bí tích này hoàn tất mọi việc xức dầu thánh, trong suốt cuộc đời người tín hữu: việc xức dầu trong bí tích Thánh Tẩy tuôn tràn sự sống mới trong chúng ta; việc xức dầu trong bí tích Thêm Sức củng cố sức lực chúng ta để chiến đấu giữa cuộc đời; việc xức dầu lần cuối giúp chúng ta an toàn trong cuộc chiến đấu cuối cùng trước khi vào nhà Cha” (trích GLCG 1523).

IMG_6334
IMG_6367

IMG_6352

IMG_6339

IMG_6342

IMG_6345

IMG_6357

Bản tin giáo xứ Thiên Thần.

Kiểm tra tương tự

GX. Thiên Thần: Lễ Mừng Thánh Cả Giuse

Vào lúc 18g00 ngày 20 tháng 03 năm 2017, hòa chung với Giáo Hội hoàn …

GX. Thiên Thần: Bầu Không Khí Đón Giáng Sinh 2016

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thiên Thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *