Gx. Thiên Thần: Mừng 14 Năm Linh Mục & Mừng Bổn Mạng Giáo Khu Giuse

00_Taon1

Giáo xứ mừng Lễ kỷ niệm mười bốn năm Linh Mục của Cha sở Phêrô. Trong ngày Lễ, Có các cha trong cộng đoàn cùng đồng tế và hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ngài. Đặc biệt trong thánh lễ có nhiều giáo dân đến hiệp thông cầu nguyện cho Ngài. 

00_Taon2

00_Taon3

Mừng Bổn Mạng Giáo Khu Giuse

00_Taon4_Gs

Khu giuse là một trong bốn giáo khu của giáo xứ Thiên Thần. Khu Giuse thuộc khu phố 1 và một phần của khu phố 2 và 4 của phường Thảo Điền, nằm bên phải Xa lộ Hà Nội hướng từ Biên Hoà vào Sài Gòn và kế cận cầu Sài gòn, gồm khoảng 53 gia đình với 210 giáo dân. 

00_Taon5_Gs

Trong ngày lễ Bổn mạng của Giáo khu, đã có rất nhiều người giáo dân đến tham dự thánh Lễ và hiệp thông cầu nguyện cho giáo khu. 

00_Taon6_Gs

Xin Chúa tiếp tục ban ơn dồi dào xuống cho cha sở chúng con để ngài tiếp tục thực thi trọn vẹn sứ mạng mà Chúa đã dành cho ngài. Xin Chúa cũng chúc lành cho giáo xứ chúng con, cách riêng cho giáo khu Giuse, để giáo khu luôn hiệp nhất trong tình huynh đệ và bác ái, hầu có thể trở nên những chứng tá Tin Mừng cho con người ngày hôm nay. Amen

Giáo xứ Thiên Thần

 

Kiểm tra tương tự

Đúng là, chỉ có Chúa mới biết!

Vài hôm trước, đang làm việc tại phòng, cha xứ gọi điện: cha Quyết xem …

Giáo Xứ Nỷ Mừng Lễ Chúa Ki-tô Vua và ra mắt Đoàn Kim Nhạc

    Thánh Lễ Trọng Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ trụ, Đấng bảo trợ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *