Gx. Thiên Thần Mừng Bổn Mạng Giáo Khu Phaolô & Cha Sở và Thầy Xứ Phêrô

Hôm nay ngày 29.6.2012, Giáo xứ Thiên Thần đã cử hành Thánh Lễ mừng Bổn mạng Giáo khu Phaolô – một trong 4 Giáo khu thuộc Giáo xứ Thiên Thần – và mừng Bổn mạng Cha sở và Thầy xứ Phêrô. Trong thánh lễ, cha sở Phêrô chủ tế và  hai cha đồng tế là cha Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J., và cha Antôn Nguyễn Cao Thắng, S.J.

2
Cha sở tặng hoa cho anh trưởng Giáo khu Phaolô

Khởi đầu Thánh Lễ Cha xứ đại diện giáo xứ chúc mừng Bổn mạng Giáo khu Phaolô. Cha ao ước Giáo khu luôn là những người tông đồ cho dân ngoại như chính thánh Bổn mạng của mình – nhiệt huyết và quảng đại rao giảng Lời Chúa cho con người hôm nay.

11

 Sau đó, bà Chủ tịch HĐGX, đại diện giáo xứ, chúc mừng bổn mạng Cha sở và Thầy xứ Phêrô.

5

Trong phần giảng lễ, cha Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J., đã chia sẻ về Lời Chúa cho cộng đoàn. Ngài mời gọi mỗi người nhìn lại bản thân giờ này “ Đối với tôi, Đức Kitô là ai?” Ngài đã nói về hình ảnh Thánh Phêrô là “ Đá tảng thành đá cản.” Một con người nhiệt huyết đầy dũng khí và mạnh mẽ, nhưng cũng đã trở thành viên đá cản trên con đường sứ mạng của Chúa. Kế đến “yêu mến Chúa – chối Chúa.” Ông đã tuyên xưng mạnh mẽ về tình yêu của với Chúa “nhưng sau đó ông đã chối Chúa, chối quê hương và chối cả bản thân mình. Nhưng cuối cùng ông đã nhận ra được tình yêu của Chúa, ông đã trở thành điểm tựa cho các môn đệ. Và ông đã đáp lại tình yêu của Chúa đó là được cùng đóng đinh vào Thập giá cùng với Chúa… Thánh Phêrô và Phaolô đã có những cuộc hoán cải tận căn để hiến mình cho Chúa; và các ngài đã dành cho Thầy Giêsu một tình yêu nồng nàn. Hai ông đã quảng đại rao giảng Lời Chúa cách nhiệt thành: Phêrô làm chứng cho thầy Giêsu nơi người Do thái; Phaolô làm chứng cho Thầy nơi dân ngoại. Và cả hai cũng đã chết để làm chứng cho Thầy Giêsu.

Hôm nay Giáo xứ có năm người dự tòng được lãnh nhận các Bí tích Khai tâm. Sau một thời gian tìm hiểu Đạo Công giáo, các anh chị đã khao khát gia nhập đạo và sống theo đức tin của Giáo Hội. Và hôm nay cộng đoàn đã rất vui mừng đón nhận những người con gia nhập vào Hội Thánh.

3 4

7
Lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội
8
Hát Kinh Chúa Thánh Thần
6
Lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức


9

Sau Thánh lễ, giáo khu Phaolô và mọi người cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ để chung chia niềm vui trong ngày Bổn mạng của Giáo khu. Đây cũng là một cách để con cái trong giáo xứ thể hiện tấm lòng dành cho cha sở thân yêu của mình.

 Tạ ơn Chúa vì tất cả hồng ân Chúa dành cho Giáo xứ, cho Giáo khu Phaolô. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và ban ân sủng cho cha sở và thầy xứ để các ngài luôn thể hiện được tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống để các ngài dấn thân trong con đường phục vụ. Xin Chúa cũng ban cho Giáo khu được luôn hiệp nhất và liên đới với nhau để xây dựng giáo xứ ngày một vững mạnh hơn. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và hy sinh của mọi thành phần dân Chúa.

 Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 58

TTMY 58  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 56

TTMY 56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *