Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường & Bàn Thờ

Hôm nay, lúc 9h00 ngày 22 tháng 09 năm 2013, giáo xứ Thiên Thần mừng lễ Cung Hiến Thánh Đường và Bàn Thờ.  Đây là một ngày trọng đại của giáo xứ Thiên Thần, sau hơn 10 năm chuẩn bị và gần ba năm xây cất, Ngôi Thánh Đường giáo xứ Thiên Thần đã hoàn tất tốt đẹp trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chủ sự Thánh Lễ hôm nay là Đức Giám mục  Phê rô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn. Có khoảng một ngàn tín hữu tham dự thánh lễ. Thánh Lễ đã diễn ra rất long trọng và trang nghiêm. Thời tiết hôm nay rất tuyệt  vời đã góp phần cho Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp và vui tươi hơn. Thánh lễ đang diễn ra thì có chút cơn mưa như tuôn đổ hồng ân Chúa xuống cho giáo xứ và cho những người tham dự Thánh lễ. Thánh lễ kết thúc, bầu trời tươi sáng, cơn mưa chấm dứt, mọi người ra về trong bình an và tràn ngập niềm vui.

Tạ ơn Chúa đã ban muôn vàn hồng ân trên giáo xứ chúng con.

Sau đây là một vài hình ảnh trong Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường.

1.1  2.1

Tiếp đón quý cha và quý khách
Tiếp đón quý cha và quý khách

2.4

 

1 2 3 4

Trao hình ngôi Thánh Đường cho Đức Cha
Trao hình ngôi Thánh Đường cho Đức Cha

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đức cha đặt xương thánh vào bàn thờ
Đức cha đặt xương thánh vào bàn thờ
Đức cha đổ dầu thánh hiến bàn thờ
Đức cha đổ dầu thánh hiến bàn thờ

17 18

xoa dầu thánh hiến lên mặt bàn thờ
xoa dầu thánh hiến lên mặt bàn thờ
Thánh hiến tường ban thờ
Thánh hiến tường nhà thờ
xông hương bàn thờ
xông hương bàn thờ

22

xong hương tường nhà thờ
xong hương tường nhà thờ
Làm phép nến và lửa
Làm phép nến và lửa

25 26 27 28 29 30 31 32

Giáo xứ tặng hoa Đức cha và các cha
Giáo xứ tặng hoa Đức cha và các cha
Nhà tạm lần đầu tiên được đặt Mình Thánh
Nhà tạm lần đầu tiên được đặt Mình Thánh

35

Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ với các cha
Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ với Đức Cha và quý cha

Ca đoàn giáo xứ

 

Giáo xứ Thiên Thần

 

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *