Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Tổng Kết Học Kỳ I Năm Học Giáo Lý 2014 – 2015

Trong Thánh Lễ Thiếu nhi sáng chúa nhật, lúc 7h00 ngày 15/02/2015,  sau khi công bố kết quả học kỳ I năm học giáo lý 2014 – 2015, cha sở Phê-rô và đại diện phụ huynh đã tặng quà cho các em đạt kết quả học giáo lý xuất sắc trong kỳ học vừa qua.

xin chia sẻ một số hình ảnh:

IMG_4722 IMG_4725

IMG_4728IMG_4726

IMG_4732Lớp Rước Lễ 1: Anna Ngô Đinh Thanh Ngát

Lớp Rước Lễ 2: Giuse Trần Trang Thanh Quân

IMG_4735

Lớp Thêm Sức 1 : Anna Phạm Thị Nhung

Lớp Thêm Sức 2 : Anna Võ Trần Khánh An

Lớp Thêm Sức 3 : Anna Cao Bích Xuân An

IMG_4736

Lớp Bao Đồng : Phê-rô Đinh  Hoàng Thái

Lớp Vào Đời : Maria Trần Ngọc Phương Nhi

IMG_4743

Các em lớp Khai Tâm

 Gx. Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 58

TTMY 58  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 56

TTMY 56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *