Hiểu Biết và Đón Nhận Những Giáo Huấn về Hôn Nhân và Gia đình (2)

save family

Nhiều câu trả lời nói về nhu cầu phải tìm những cách thức mới để truyền đạt những giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân và gia đình, vốn phụ thuộc rất lớn nơi sức sống của Giáo Hội địa phương, các truyền thống và những nguồn lực hữu hiệu trong khả năng của mình. Trên hết, một vài trả lời nhận ra nhu cầu thành lập những mục vụ viên để truyền đạt thông điệp Kitô giáo một cách phù hợp với văn hóa hơn. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các câu trả lời đều nói rằng một Ủy Ban Chăm sóc mục vụ gia đình và một Ban Thư Ký mục vụ gia đình tồn tại ở cấp độ quốc gia. Nói chung, các hội đồng giám mục cung cấp những giáo huấn Giáo Hội thông qua tài liệu, chuyên đề và nhiều sáng kiến khác. Ở cấp độ giáo phận, việc này được các đoàn hội và ủy ban thực thi. Rõ ràng là, những câu trả lời từ các Giáo Hội địa phương cho thấy hoàn cảnh nặng nề của việc thiếu vắng những nguồn nhân lực và vật lực để tổ chức một chương trình giáo lý liên tục về gia đình.

Nhiều câu trả lời nói đến tầm quan trọng cốt yếu của việc thiết lập tương quan với các trung tâm học thuật vốn là nơi được chuẩn bị đầy đủ và thích đáng về các vấn đề gia đình – xét vê mặt học thuyết, linh đạo và mục vụ. Một vài người nói về những thành quả đạt được ở cấu độ quốc tế giữa các trung tâm ở trường đại học với các giáo phận – thậm chí là trong những khu vực ngoài rìa của Giáo Hội – trong việc thúc đẩy các khóa huấn luyện chất lượng về hôn nhân và gia đình. Một ví dụ mà các câu trả lời thường lập lại là sự hợp tác với Viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Nghiên Cứu về Hôn Nhân và Gia đình ở Roma, có nhiều cơ sở trên thế giới. Liên quan đến vấn đề này, một số Hội Đồng Giám Mục gợi nhắc đến tầm quan trọng của việc phát triển trực giác của Đức Gioan Phaolô II trong loạt bài “thần học thân xác của ngài, trong đó, ngài đã đề xuất những phương pháp tiếp tận hữu hiệu cho những đề tài về gia đình qua những bận tâm về nhân chủng học và hiện sinh và mở ra những đòi hỏi mới đang nổi lên trong thời đại chúng ta.

Cuối cùng, những quan sát khẳng định rằng giáo lý về hôn nhân và gia đình, trong thời đại này, không thể bị giới hạn chỉ trong việc chuẩn bị cho các cặp kết hôn với nhau. Thay vào đó, một chương trình giáo lý năng động là rất cần thiết – cảm nghiệm từng chữ – để qua chứng từ cá nhân, nó cho thấy nét đẹp của gia đình như Tin Mừng và các văn kiện của Huấn Quyền Giáo Hội chuyển tải. Thật lâu trước khi bước vào hôn nhân, các bạn trẻ cần giúp đỡ để biết được Giáo Hội dạy gì và tại sao Giáo Hội lại dạy như thế. Nhiều câu trả lời nhấn mạnh đến vai trò của các bậc cha mẹ trong việc dạy giáo lý cho gia đình. Trong mức độ liên quan đế Tin Mừng Gia Đình, họ nắm giữ một vai trò không thể thay thế trong việc huấn luyện con cái mình theo đường hướng Kitô giáo. Nhiệm vụ này đòi phải có một sự hiểu biết thấu đáo về ơn gọi của họ trong việc truyền lại giáo huấn Giáo Hội. Chứng tá của họ trong đời sống hôn nhân đã là một lời huấn giáo không chỉ trong Giáo Hội, mà còn nơi xã hội rồi.

(Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization (Instrumentum Laboris), Bản dịch Việt ngữ của Lê Hoàng Nam, SJ, số 17-19)

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban ơn cho Giáo Hội, đặc biệt là Đức Thánh Cha Phanxicô và các Đức Giám Mục, linh mục trên toàn thế giới ơn khôn ngoan của Thánh Thần. Để các Ngài hướng dẫn và giúp các gia đình sống ơn gọi của mình cách sâu xa và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống đức tin trong môi trường gia đình của mình. Amen.

Câu hỏi phản tỉnh

1. Bạn mong chờ sự trợ giúp nào từ Giáo Hội cho hạnh phúc của gia đình bạn?

2. Bạn muốn đóng góp gì cho những thao thức, và suy tư của Giáo Hội về việc mục vụ gia đình trong kỳ họp Thượng Hội Đồng Giám Mục về vấn đề Gia đình sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới?

(Truyền thông Dòng Tên)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Các mối phúc. …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cầu nguyện.  Bắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *