Hình ảnh khóa linh thao sinh viên tại Foyer de Cao Thái

“Lặng để nghe Chúa nói …!”

IMG_7310

IMG_7313

IMG_7316

IMG_7371

 

“Ca lên đi …!”

IMG_7341

IMG_7333

IMG_7354

IMG_7393

IMG_7398 (1)

IMG_7404

 

Ảnh: Soeur Suy Vu, OP

Kiểm tra tương tự

“Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con!” – Linh Thao Sinh Viên

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó…” Khi đến …

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *