Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên năm B

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM B

  Ga 6,51-58

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? “53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

  1. Đọc Ga 6,35-51. Đức Giê-su nói “Chính tôi là bánh…” ở những câu nào ? Bánh hằng sống (c. 51) và bánh trường sinh (cc. 35, 48) có nghĩa khác nhau không ? Đọc thêm Ga 4,10; 6,57.
  2. Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là gì ? Câu này có ám chỉ về cái chết của Đức Giêsu không ? Cái chết này đem lại điều gì ? cho ai ?
  3. Có bao nhiêu động từ tin và đến với trong Ga 6,35-48 ? Có bao nhiêu động từ ăn, uống trong Ga 6,49-58 ? Từ đó bạn có thể rút ra những thái độ nào đối với Đức Giêsu ?
  4. Đọc Ga 6, 51-52. Cho biết phản ứng của “người Do-thái” đối với câu nói của Đức Giê-su ? Họ hiểu câu 51 như thế nào ?
  5. Đọc Ga 6,53-55. Qua ba câu này Đức Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì ? Con Người là ai ? Đọc 6, 38. 62.
  6. Đọc Ga 6,56. Trong câu này, Đức Giêsu muốn cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích Thánh Thể ? Cụm từ ở lại trong nhắc ta nhớ đến câu nào khác của Gioan ? Đọc Ga 10,38; 14,10-11; 15,4-10; 17,21-23.
  7. Đọc Ga 6,57. Trong câu này, Đức Giêsu muốn cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích Thánh Thể ? Ga 6,56-57 có đi xa hơn Ga 6, 53-55 không ?
  8. Ga 6,51-56 nói nhiều đến thịt và máu của Đức Giêsu. Điều này muốn nói lên điều gì ? Đọc Ga 1,14; 19,34.
  9. Đọc Ga 6,57. Bạn có thể suy ra một kết luận từ câu này không ? Đọc thêm Ga 5,26.
  10. Bạn có kinh nghiệm gì về việc gặp gỡ và nhận được sức mạnh từ Chúa Giêsu Thánh Thể khi rước lễ ?

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” sẽ mang đến cho bạn niềm hân hoan Phục Sinh trong tích tắc

Bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6, tương truyền kể lại rằng lời kinh “Lạy …

Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh

Nếu không có sự Phục sinh, thì những gì chúng ta tin đều vô nghĩa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *