Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường niên năm B

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 10,2-12

1. Đọc câu hỏi của mấy người Pharisêu trong Mc 10,2. Bạn thấy câu hỏi này có phải là một cái bẫy
không? Đọc sách Đệ-nhị-luật 24,1-4 và sách Huấn Ca 25,26. Đọc thêm Mc 6,17-18.
2. Trong Do-thái giáo, ai là người có quyền ly dị người bạn đời của mình ? Muốn ly dị thì đòi phải có lý
do gì ? Muốn ly dị thì phải làm gì ? Đọc lại Đnl 24,1.
3. Đọc Mc 10,3-5. Tại sao ông Mô-sê gián tiếp cho phép ly dị ?
4. Đọc Mc 10,6-9. Đức Giêsu dựa vào đâu để không chấp nhận việc ly dị ? Đọc sách Sáng thế 1,27; 2,24.
5. Đọc lại sách Sáng thế 1,27 và 2,24. Bạn có thể rút ra những nét quan trọng nào của đời sống hôn
nhân trong cái nhìn của Thiên Chúa.
6. Đọc Mc 10,9. Qua mệnh lệnh này, Đức Giêsu đòi hỏi gì nơi hôn nhân một vợ một chồng ?
7. Đọc Mc 10,10-12. Bạn thấy những câu 11 và 12 có mạnh hơn câu 9 không ? Tại sao mạnh hơn ? Đọc
Mt 19,10.
8. Bạn thấy Đức Giêsu có can đảm không khi dám nói lên quan điểm của mình về hôn nhân trong Mc
10,5-12 ? Ngài có đi ngược với điều ông Môsê dạy trước kia không ? Đi ngược với nền văn hoá đề cao
đàn ông thời đó không ?
9. Đọc Mc 10,12. Phụ nữ nào có quyền ly dị ? Xem Mc 6,17.
10. Sau khi học hỏi bài Phúc âm này, bạn nghĩ gì về nạn ly dị, hôn nhân thứ hai, hôn nhân đồng tính,
ngoại tình, và những thảm kịch trong gia đình hôm nay ? Làm sao để bảo vệ đời sống hôn nhân gia đình
trước những khủng hoảng hôm nay ?

Kiểm tra tương tự

Căn bản đời sống Ki-tô hữu: Biết và biết ơn     

Tác giả: Bs Hà thị Ánh Tâm và Lm Nguyễn công Đoan, S.J. 30.03.2022 Biết …

Điều kiện để được sai đi rao giảng Tin Mừng theo thánh Mác-cô

Trong chu kỳ phụng vụ năm B này, chúng ta đã đọc Tin Mừng theo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *