Học viện Dòng Tên tuyển sinh niên khoá 2022-2023

 

ThongbaotuyensinhTriethoc.2022-23_23032022

ThongbaotuyensinhThanhoc.2022-23_23032022

Mẫu-PHIEU GHI DANH SJJS (updated)

Kiểm tra tương tự

Học Viện Dòng Tên được công nhận là “Cơ Sở Giáo Dục Cấp Cao của Giáo Hội”

Trong văn thư đề ngày 13/1/2023 gửi cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa …

ChatGPT nói về vai trò của Kinh Thánh

NgọcSJ: Các tu sĩ là ai? ChatGPT: Các tu sĩ là những người có vai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *