Trang Nhà / IMG_5705 / IMG_5705

IMG_5705

Kiểm tra tương tự

Trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu

Lm. Antôn Ngô văn Vững, SJ. “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn …

Hằng ghi nhớ trong lòng ( Thứ bảy – Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ)

Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.