Infographic giới thiệu về Tổng Hội Dòng Tên

Giới thiệu sơ lược về Tổng Hội Dòng Tên và một số thông tin về Tổng Hội 36

Xin bấm vào hình để xem ở độ phân giải lớn hơn

gc-infographic_eng

Chỉnh Trần, SJ

Theo gc36.org

Kiểm tra tương tự

Cập nhật diễn biến Tổng Hội 36

31.10.2016: Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa đã thông báo bổ nhiệm các thành viên của …

“Mật Viện” Dòng Tên: vị kế nhiệm thánh I-nhã lần thứ 31 được bầu chọn như thế nào?

  Những ngày này, cha Orlando Torres, tu sĩ Dòng Tên, đang rất bận rộn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *