Giáo họ Hòa Chúng: Dâng hoa bế mạc Tháng Hoa

Hôm nay, những người con trong giáo họ Hòa Chúng, Nho Quan và Xuân Độ thuộc giáo xứ Sầm Sơn quy tụ về nhà thờ giáo họ Hòa Chúng để cùng hiệp lòng dâng lên Mẹ Maria lời tạ ơn để kết thúc Tháng Hoa Kính Mẹ. Dù con số giáo dân trong các giáo họ còn khiêm tốn, nhưng mọi người đã tham gia đầy đủ và tích cực.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng của chúng con, cùng với những ước nguyện riêng từng người. Xin mẹ đón nhận tấm lòng chân thành cùng với những giới hạn của chúng con. Để nhờ ơn Chúa, ngang qua mẹ, chúng con trở nên những người con luôn biết trung tín trong đức tin và có một đời sống xứng đáng làm của lễ dâng lên Chúa và Mẹ mỗi ngày trong đời sống chúng con.

 

Ban Truyền thông Giáo họ Hòa Chúng.

Kiểm tra tương tự

Gx. Hòa Minh: Thánh lễ mừng kính hai thánh Phêrô – Phaolô và tạ ơn hoàn tất công trình sửa chữa nhà thờ

Vào buổi chiều ngày 29/06/2024, hòa cùng niềm vui Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ …

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *