Khai mạc tháng Mân Côi ở giáo họ Ngọc Mạch, Hà Nội

  1

Thứ bảy tuần qua (05/10), Giáo họ Ngọc Mạch hiệp thông cùng toàn thể Giáo hội Việt Nam khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Trước thánh lễ, cha xứ cùng với các hội đoàn và bà con giáo dân đã kiệu rước Đức Mẹ vòng quanh nhà thờ để khai mạc cho một thánh lễ long trọng mừng kính Mẹ Mân Côi. Trong bài giảng cha xứ có nhấn mạnh nhiều đến tính hiệu lực, hiệu quả của chuổi tràng hạt qua việc lần hạt thường ngày của các tín hữu Việt Nam và khắp hoàn cầu.

7

Kết thúc thánh lễ với một nghi thức truyền thống là dâng hoa kính Đức Mẹ của hội các bà Giáo họ Ngọc Mạch. Thánh lễ kết thúc cũng đã để lại dấu ấn đặc biệt trên các tín hữu về việc ý thức hơn trong việc tôn kính Đức Maria qua việc đọc Kinh Mân Côi và tín thác hơn vào Mẹ trong những chặng đường của cuộc sống.

9

8

Minh Cao, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đúng là, chỉ có Chúa mới biết!

Vài hôm trước, đang làm việc tại phòng, cha xứ gọi điện: cha Quyết xem …

Giáo Xứ Nỷ Mừng Lễ Chúa Ki-tô Vua và ra mắt Đoàn Kim Nhạc

    Thánh Lễ Trọng Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ trụ, Đấng bảo trợ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *