Khoảng Cách


“Chính anh em hãy lánh riêng ra

đến một nơi thanh vắng
mà nghỉ ngơi đôi chút”
                                   (Mc 6, 31)

Cho ta một khoảng cách
Ta nhìn lại cuộc đời
Cho rõ ràng tách bạch
Những nhập nhằng dở hơi

Cho ta một khoảng cách
Ta nhìn lại mặt người
Bằng nhãn quan đã sạch
Những lệch nghiêng vẽ vời

Cho ta một khoảng cách
Ta tìm lại đời ta
Bằng tình yêu nguyên vẹn
Đủ gần và đủ xa

Tự nhiên sẽ giãn ra
Những dằng co dai dẳng
Tự nhiên sẽ nhạt nhòa
Bao muộn phiền cay đắng

Những ôm đồm níu giữ
Tự nhiên sẽ rụng rơi
Trong nhẹ nhàng thanh thản
Ta cân lại cuộc đời…

Cho ta một khoảng lặng
Ta nghe tiếng lòng mình
Trong tịnh tâm khiêm lắng
Trong cúi đầu lặng thinh

Cho ta một khoảng vắng
Ta ngồi với riêng ta
Trên lối về gặp lại
Một chân dung thật thà

Cho ta một khoảng trắng
Ta vẽ lại đời mình
Những gì là ngay thẳng
Những gì là nguyên trinh

Cho ta một khoảng cách
Sống chậm lại nhịp đời…
Để bình an cảm nếm
Và yêu trọn kiếp người

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *